227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

 Przerwanki, 4 lipca 2014 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L. 6 / 2014

Zuchny i Zuchy!

Druhny i Druhowie!

Serdecznie witam Was na terenie Bazy Obozowej Cyranka w Przerwankach. Mamy już za sobą pierwsze dni pionierki, pierwsze warty, służby w kuchni oraz pierwsze ogniska.
Witamy w naszej bazie harcerzy z hufca Ursus, Wołomin, szczepu Józefów, Szczepu NIE, Szczepu AN, Skautów z Irlandii, gości z Rosji, zuchy z hufca Otwock.
Życzę Wam dobrej zabawy, poznania nowych przyjaciół i słonecznej pogody. Mam nadzieję, że będą to wakacje pełne niezapomnianych przygód.
Serdecznie dziękuję grupie kwatermistrzowskiej za przygotowanie bazy do Akcji Letniej.

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne

 

3.2.1. Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet drużyn hufca drużynę starszoharcerską działającą przy kościele im. Błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego w Otwocku i nadaję jej numer 12 (drużynowy Patryk Bodalski).

 

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowego 8 Drużyny Harcerskiej „Szara Łatka” druha phm. Pawła Majkowskiego.
3.3.2. Mianuję drużynowym 8 Drużyny Harcerskiej „Szara Łatka” druhnę Julię Trzaskowską. Opiekunem drużyny mianuję druha phm. Pawła Majkowskiego.

7. Mianowania instruktorów

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 23 czerwca 2014 r. otwieram próbę na stopień przewodnika następującym druhom:
• Michał Nierychlewski – opiekun phm. Michał Łabudzki,
• Mateusz Rzeszotek – opiekun phm. Paweł Majkowski.
7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 12 maja 2014 r. otwieram pwd. Karolowi Ptasznikowi próbę na stopień podharcmistrza (opiekun hm. Mirosław Grodzki).
7.4.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 12 maja 2014 r. otwieram pwd. Przemysławowi Janczukowi próbę na stopień podharcmistrza (opiekun hm. Tomasz Grodzki).

Czuwaj!

hm. Tomasz GRODZKI