227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

 Otwock, 24 września 2014 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L. 7 / 2014

1. Zarządzenia i informacje

1.1. Zarządzenia
1.1.1. Zwołuję na dzień 25 października 2014 r. Zjazd Nadzwyczajny Hufca w celu wyboru delegatów na Zjazd Chorągwi Stołecznej ZHP.
Podaję wykaz osób biorących udział w zjeździe z głosem decydującym:

1. Bąk Alicja – drużynowa 3 DH „Zawiszacy”
2. phm. Bany Michał – drużynowy 123 DHS „Wędrowne Ptaki”,
3. Bodalski Patryk – drużynowy 12 DHS,
4. hm. Bugaj Urszula – członkini Komendy Hufca, członkini Komisji Stopni Instruktorskich, naczelnik Poczty Harcerskiej nr 75,
5. Dąbrowska Joanna – szefowa Harcerskiego Klubu Muzycznego „Sobotnie Śpiewanie”,
6. Dębecki Bartek – drużynowy próbnej DHS w Józefowie,
7. Dobrzyński Paweł - kapelan hufca,
8. Dzierżanowska Martyna – drużynowa 77 DW „Niedźwiadki”,
9. pwd. Falińska-Urbaniak Ilona – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
10. hm. Grodzka Magdalena – członkini Zespołu Kadry Kształcącej, członkini Komisji Stopni Instruktorskich,
11. hm. Grodzki Mirosław – komendant szczepu w Józefowie, przewodniczący Kręgu Instruktorskiego „Leśni”,
12. hm. Grodzki Tomasz – komendant hufca, członek Komisji Stopni Instruktorskich, przewodniczący Kręgu Instruktorskiego „30 Plus”,
13. Jabrzyk Agnieszka – drużynowa 7 DHS „Burza”,
14. pwd. Janczuk Przemysław - drużynowy 77 DH „Niezwyczajni”, przewodniczący Kapituły Stopni Harcerskich, Starszoharcerskich i Wędrowniczych Szczepu „Nie”,
15. Janus-Wyglądała Marcin – drużynowy 5 DH „Leśni”,
16. Janus–Wyglądała Michał – drużynowy 5 DHS „Leśni”,
17. pwd. Jaworski Piotr – członek komisji rewizyjnej hufca,
18. Juszczyńska Klaudia – drużynowa próbnej DH w Wiązownie,
19. pwd. Kępka Tomasz - zastępca komendanta hufca do spraw kwatermistrzowskich,
20. hm. Komorowski Janusz – przewodniczący Kręgu Seniorów „Sosna”,
21. Kostrzewa Jan – namiestnik wędrowników, drużynowy 35 DW "Legendarni",
22. pwd. Kostrzewa Piotr - członek Komendy Hufca, członek Zespołu Kadry Kształcącej,
23. phm. Lubas Tomasz - szef Harcerskiego Klubu Łączności „Pająk”,
24. phm. Lutoborski Łukasz – komendant Szczepu „Świder”,
25. Lutoborski Tomasz – drużynowy 69 DHS „Azymut”,
26. hm. Łabudzka Izabela – zastępca komendanta hufca do spraw pracy z kadrą, szefowa Zespołu Kadry Kształcącej, przewodnicząca Komisji Stopni Instruktorskich,
27. phm. Łabudzki Michał – zastępca komendanta hufca do spraw programowych, członek Zespołu Kadry Kształcącej,
28. pwd. Łysik Aleksandra – drużynowa 69 DH „Świt”,
29. phm. Majkowski Paweł – namiestnik harcerzy, komendant szczepu „Abstrakcyjna Nastolarnia”, członek Zespołu Kadry Kształcącej, drużynowy 8 DHS im. Jana Piwnika - Majora Ponurego,
30. pwd. Mądra Aleksandra – drużynowa 69 DH "Zarzewie",
31. pwd. Michalczyk Izabela – drużynowa próbnej DW, namiestniczka harcerzy starszych, szef Zespołu ds. Wychowania Duchowego,
32. pwd. Michalczyk Marcin – komendant szczepu "Nie", szef zespołu historycznego hufca,
33. Murzyn Paulina – drużynowa 1 GZ „Przyjaciele Gumisiów”,
34. Olpińska Natalia – drużynowa próbnej DW,
35. pwd. Pobudkiewicz Anna – członkini komisji rewizyjnej hufca,
36. pwd. Ptasznik Karolina – członkini komisji rewizyjnej hufca, drużynowa 5 GZ "Leśne Ludki",
37. hm. Rafał Sylwia – członkini Komendy Hufca, członkini Zespołu Kadry Kształcącej, członkini Komisji Stopni Instruktorskich,
38. Rak Agnieszka – drużynowa próbnej GZ w Wiązownie,
39. pwd. Rodenko Dominika - skarbnik hufca,
40. Sierpińska Monika – namiestnik zuchów, drużynowa 65 GZ „Mali Globtroterzy”,
41. Śluzek Łukasz - kwatermistrz hufca,
42. Trzaskowska Julia – drużynowa 8 DH „Szara Łatka”,
43. Trzaskowski Maciej – szef Harcerskiego Klubu Ratowniczego.

2. Hufiec

2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam phm. Roberta Majewskiego z funkcji komendanta bazy obozowej w Przerwankach. Dziękuję Ci Robercie za pełnienie tej funkcji.

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. W związku z zaprzestaniem działalności rozwiązuję 77 Drużynę Starszoharcerską Nieśmiertelni.
3.2.2. Powołuję próbną Drużynę Wędrowniczą działającą przy Szczepie AN.
3.2.3. Przyznaję 123 Drużynie Starszoharcerskiej „Wędrowne Ptaki” miano Drużyny Specjalnościowej w specjalności Turystyka i zatwierdzam program zamierzeń drużyny na rok 2014/2015.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam druhnę Aleksandrę Gaczyńską z funkcji drużynowej 77 DHS Nieśmiertelni (opiekun Adam Czub).
3.2.3. Mianuję druhnę Natalię Olpińską drużynową próbnej Drużyny Wędrowniczej działającej przy Szczepie AN (opiekun phm. Paweł Majkowski).

Czuwaj!

hm. Tomasz GRODZKI