227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

 Otwock, 27 września 2014 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L. 9 / 2014

Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L. 11/2014 z dnia 26.09.2014 r.

3. Chorągiew
3.4. Mianowania na funkcje
3.4.2. Mianuję hm. Adama ŻÓRAWSKEGO – Hufiec Otwock – na funkcję chorągwianego
administratora IT.


1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. W związku ze zmianami na funkcjach dokonuję zmian na liście osób posiadających czynne prawo wyborcze na Nadzwyczajny Zjazd Hufca w dniu 25 października 2014 r.:

 • skreślam z listy niżej wymienionych druhów:
  • Marcin Janus – Wyglądała,
  • Łukasz Lutoborski,
  • Tomasz Lutoborski,
 • dopisuję do listy:
  • Agatę Galbarską – drużynową 69 Drużyny Starszoharcerskiej „Azymut”,
  • Mateusza Cicheckiego – drużynowego 5 Drużyny Harcerskiej „Leśni”.

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Rozwiązuję Zespół ds. Wychowania Duchowego i zwalniam z jego składu członków:

 • Izabela Michalczyk – szef zespołu,
 • ks. Paweł Dobrzyński SAC – kapelan hufca,
 • Jakub Pacuła – zastępca szefa zespołu,
 • Aleksandra Mądra,
 • Michał Łabudzki,
 • Filip Świątek,
 • Grzegorz Koprukowiak.

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję z dniem 27 września 2014 r. Komisję Inwentaryzacyjną Hufca i powołuję w jej skład następujące druhny i druhów:

 • Radosław Firląg – przewodniczący,
 • pwd. Anna Pobudkiewicz,
 • Piotr Sierpiński,
 • Maciej Trzaskowski.

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Zmieniam nazwę 77 Drużyny Harcerskiej „Niezwyczajni” na 77 Drużyna Starszoharcerska „Niezwyczajni”.
3.2.2. Zmieniam numer i nazwę 1 Gromada Zuchowa „Przyjaciele Gumisiów” na 77 Gromada Zuchowa.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam druha Tomasza Lutoborskiego z funkcji drużynowego 69 Drużyny Starszoharcerskiej „Azymut”.
3.3.2. Mianuję druhnę Agatę Galbarską drużynową 69 Drużyny Starszoharcerskiej „Azymut”.
3.3.3. Zwalniam druha Marcina Janus-Wyglądała z funkcji drużynowego 5 Drużyny Harcerskiej „Leśni”.
3.3.4. Mianuję druha Mateusza Cicheckiego drużynowym 5 Drużyny Harcerskiej „Leśni”.

5. Szczepy, związki drużyn
5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn
5.3.1. Zwalniam druha phm. Łukasza Lutoborskiego z funkcji komendanta szczepu Świder.
5.3.2. Mianuję druhnę pwd. Aleksandrę Łysik komendantką szczepu Świder.

8. Zaliczanie służby instruktorskiej

8.1 Zaliczam służbę instruktorską za rok 2013/2014 następującym druhnom i druhom:

 • pwd. Bany Beata
 • phm. Bany Michał
 • pwd. Bednarczyk Beata
 • pwd. Bednarska Patrycja
 • hm. Borodzik Andrzej
 • hm. Bugaj Urszula
 • pwd. Dziadek Katarzyna
 • hm. Grodzka Magdalena
 • hm. Grodzki Mirosław
 • pwd. Kępka Tomasz
 • pwd. Kierzkowska Agnieszka
 • pwd. Kołodziejczyk Katarzyna
 • hm. Komorowski Janusz
 • pwd. Kostrzewa Piotr
 • phm. Kuczyński Tomasz
 • phm. Lutoborski Łukasz
 • hm. Łabudzka Izabela
 • phm. Łabudzki Michał
 • pwd. Łysik Aleksandra
 • phm. Majewski Robert
 • phm. Majkowski Paweł
 • pwd. Mądra Aleksandra
 • pwd. Michalczyk Izabela
 • pwd. Michalczyk Marcin
 • pwd. Pobudkiewicz Anna
 • phm. Ptasznik Karolina
 • pwd. Ptasznik Karol
 • hm. Rafał Sylwia
 • pwd. Rodenko Dominika
 • phm. Russek Bohdan
 • phm. Waśkiewicz Feliks
 • phm. Żórawski Adam

14. Sprostowania
14.1. Informuję, że w rozkazie L. 7 / 2014 z dnia 24.09.2014 r. w punkcie 1.1.1. błędnie podano stopień druhny Karoliny Ptasznik. Było: pwd. Ptasznik Karolina, powinno być: phm. Ptasznik Karolina.

Czuwaj!

hm. Tomasz GRODZKI