227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

 Otwock, 21 października 2014 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L. 10 / 2014

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. W związku ze zmianą na funkcji drużynowej 77 Gromady Zuchowej skreślam druhnę Paulinę Murzyn z listy osób posiadających czynne prawo wyborcze na Nadzwyczajny Zjazd Hufca w dniu 25 października 2014 r.

3. Drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam druhnę Paulinę Murzyn z funkcji drużynowej 77 Gromady Zuchowej.
3.3.2. Mianuję druhnę Martynę Dzierżanowską drużynową 77 Gromady Zuchowej.

8. Zaliczanie służby instruktorskiej
8.1 Zaliczam służbę instruktorską za rok 2013/2014 następującym druhnom i druhom:

  • pwd. Falińska – Urbaniak Ilona
  • pwd. Jaworski Piotr
  • pwd. Przemysław Janczuk

9. Przydział służbowy
9.3. Zmiana przydziału służbowego
9.3.1 Informuję o zmianie przydziału służbowego pwd. Agnieszki Kierzkowskiej z Hufca Otwock do Hufca Warszawa Praga Północ.

Czuwaj!

hm. Tomasz GRODZKI