227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

 Otwock, 28 grudnia 2014 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L. 11 / 2014

2. Hufiec
2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Odwołuję ze składu Zespołu Kadry Kształcącej phm. Michała Łabudzkiego.
2.2.2. Powołuję do Zespołu Kadry kształcącej pwd. Aleksandrę Łysik i pwd. Karola Ptasznika.
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Na wniosek Szefowej Zespołu Kadry Kształcącej powołuję z dniem 7 listopada 2014 r. Kadrę Kursu Drużynowych „Po Drugiej Stronie Szafy” i powołuję w jej skład następujące druhny i druhów:

• hm. Iza Łabudzka – komendantka kursu,
• pwd. Karol Ptasznik – z-ca komendantki ds. organizacyjnych,
• hm. Aleksandra Łysik– z-ca komendantki ds. programowych,
• hm. Magdalena Grodzka – instruktor programowy,
• phm. Michał Łabudzki – instruktor programowy,
• pwd. Przemek Janczuk - instruktor programowy,
• pwd. Monika Sierpińska - instruktor programowy,
• pwd. Paweł Majkowski – instruktor programowy.

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. W związku z zaprzestaniem działalności rozwiązuję 7 Drużynę Starszoharcerską „Burza”.
3.2.2. Otwieram okres próbny drużynie harcerskiej działającej w Woli Karczewskiej.
3.2.3. Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet drużyn hufca drużynę harcerską działającą w Wiązownie (drużynowa Agnieszka Rak) i nadaję jej numer 55 oraz nazwę „Leśne Skrzaty”.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam druhnę Agnieszkę Jabrzyk z funkcji drużynowej 7 Drużyny Starszoharcerskiej „Burza” (opiekun pwd. Dominika Rodenko).
3.3.2. Zwalniam druhnę Klaudię Juszczyńską z funkcji drużynowej 55 DH „Leśni”.
3.3.3. Mianuje druha Rafała Zająca drużynowym 55 DH „Leśni”.
3.3.4. Zwalniam pwd. Jana Kostrzewę z funkcji drużynowego 35 DW „Legendarni”.
3.3.5. Mianuję druha Marcina Janusa – Wyglądałę drużynowym 35 DW „Legendarni”.
3.3.6. Mianuję phm. Pawła Majkowskiego drużynowym próbnej drużyny harcerskiej w Woli Karczewskiej.

7. Mianowania instruktorów
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 18 listopada 2014 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Agnieszce Rak.
7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 8 grudnia 2014 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Annie Majewskiej.

9. Przydział służbowy
9.3. Zmiana przydziału służbowego
9.3.1 Informuję o zmianie przydziału służbowego phm. Adama Żórawskiego z Hufca ZHP Otwock do Chorągwi Stołecznej ZHP.

13. Inne
13.1. Na wniosek szefa szkolenia Wędrowniczego Kursu Pierwszej Pomocy HSR przyznaje druhnie Honoracie Naumiuk odznakę “Ratownik ZHP.
13.2. Informuję, że Kurs Drużynowych Harcerskich „Po Drugiej Stronie Szafy” ukończyli:
• Joanna Drozd,
• Wioletta Gibała,
• Julia Trzaskowska,
• Milena Krydowska,
• Aleksandra Sikora.

Czuwaj!

hm. Tomasz GRODZKI