227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

 Otwock, 4 marca 2015 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L. 1 / 2015

3. Drużyny
3.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów
3.1.1. Nadaję 77 Gromadzie Zuchowej nazwę NIESKOŃCZONOŚĆ.
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Otwieram okres próbny drużynie harcerskiej działającej przy Spółdzielni Mieszkaniowej Centrum w Otwocku (Szczep NIE).
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Mianuję druhnę Milenę Krydowską drużynową próbnej drużyny harcerskiej działającej przy Spółdzielni Mieszkaniowej Centrum.

7. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 8 stycznia 2015 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Alicję Bąk (opiekun hm. Izabela Łabudzka).
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 8 grudnia 2014 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Annie Majewskiej (opiekun hm. Magdalena Grodzka).
7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 9 lutego 2015 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Oldze Kowalskiej (opiekun hm. Mirosław Grodzki).

13. Inne
13.1. Informuję, że Kurs Drużynowych Harcerskich „Po Drugiej Stronie Szafy” ukończyli:

  • Piotr Gulbiński.

13.2. Informuję, że Kurs Drużynowych Starszoharcerskich „Po Drugiej Stronie Szafy” ukończyli:

  • Agata Galbarska,
  • Sylwia Janiszewska,
  • Aneta Gryz.

13.2. Informuję, że Kurs Drużynowych Wędrowniczych „Po Drugiej Stronie Szafy” ukończyli:

  • Natalia Olpińska,
  • Igor Ślusarski,
  • Klaudia Boruta.

14. Sprostowania
14.1. Informuję, że w rozkazie L. 11/2014 z dnia 28 grudnia 2014 r. w punkcie 3.2.3. błędnie podano informację o zakończeniu okresu próbnego:

Było: Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet drużyn hufca drużynę harcerską działającą w Wiązownie (drużynowa Agnieszka Rak) i nadaję jej numer 55 oraz nazwę „Leśne Skrzaty”.

Powinno być: Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet gromad hufca gromadę zuchową działającą w Wiązownie (drużynowa Agnieszka Rak) i nadaję jej numer 55 oraz nazwę „Leśne Skrzaty”.

Czuwaj!

hm. Tomasz GRODZKI