227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

 Otwock, 21 czerwca 2015 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L. 2 / 2015

Witam wszystkich na zakończeniu roku harcerskiego Hufca Otwock. Dziękuję Wam wszystkim za wspólny rok pełen przygód. Życzę wszystkim wspaniałych wakacji spędzonych na koloniach i obozach. Wypoczywajcie i bawcie się dobrze! Spotkajmy się wszyscy na Harcerskim Starcie we wrześniu.

2. Hufiec
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję Zespół Promocji Hufca i powołuję w jego skład następujące druhny i druhów:

 • Mateusz Rzeszotek – szef Zespołu,
 • Julia Trzaskowska – członek,
 • Monika Sierpińska – członek.

2.3.2. Na wniosek Szefowej Zespołu Kadry Kształcącej powołuję z dniem 26.03.2015 r. Kadrę Kursu Przewodnikowskiego i powołuję w jej skład następujące druhny i druhów:

 • hm. Iza Łabudzka – komendantka kursu,
 • pwd. Karol Ptasznik – z-ca komendantki ds. organizacyjnych,
 • pwd. Aleksandra Łysik – z-ca komendantki ds. programowych,
 • hm. Magdalena Grodzka – instruktor programowy,
 • pwd. Piotr Kostrzewa – instruktor programowy,
 • phm. Paweł Majkowski – instruktor programowy.

3. Drużyny
3.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów
3.1.1. W związku z zakończeniem kampanii Bohater, przyznaję 77 Drużynie Starszoharcerskiej imię Jana Bytnara RUDEGO.
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. W związku z zaprzestaniem działalności rozwiązuję próbną drużynę wędrowniczą (drużynowa pwd. Izabela Michalczyk). Członkowie drużyny zachowują swój przydział do pozostałych jednostek hufca.
3.2.2. W związku z zaprzestaniem działalności rozwiązuję 77 Drużynę Wędrowniczą (drużynowa Martyna Dzierżanowska). Członkowie drużyny zachowują swój przydział do pozostałych jednostek hufca.
3.2.3. Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet drużyn hufca drużynę harcerską działającą w Woli Karczewskiej i nadaję jej numer 1.
3.2.4. Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet drużyn hufca drużynę harcerską działającą w Otwocku (szczep NIE – drużynowa Milena Krydowska) i nadaję jej numer 77 oraz nazwę Niewymierni.
3.2.5. Powołuję próbną drużynę wędrowniczą przy Szczepie NIE.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam pwd. Izabelę Michalczyk z funkcji drużynowej próbnej drużyny wędrowniczej.
3.3.2. Zwalniam z funkcji drużynowego 1 Drużyny Harcerskiej druha phm. Pawła Majkowskiego.
3.3.3. Zwalniam druhnę Martynę Dzierżanowską z funkcji drużynowej 77 Gromady Zuchowej.
3.3.4. Zwalniam druhnę Martynę Dzierżanowską z funkcji drużynowej 77 Drużyny Wędrowniczej.
3.3.5. Zwalniam druha Patryka Bodalskiego z funkcji drużynowego 12 Drużyny Starszoharcerskiej.
3.3.6. Mianuję druhnę Oliwię Fabińską drużynową 1 Drużyny Harcerskiej.
3.3.7. Mianuję druhnę Julię Dzierżak drużynową próbnej drużyny wędrowniczej przy szczepie NIE.
3.3.8. Mianuję druhnę Paulinę Murzyn drużynową 77 Gromady Zuchowej.
3.3.9. Mianuję druhnę Sylwią Janiszewską drużynową 12 Drużyny Starszoharcerskiej.
3.3.10. Mianuję pwd. Przemysława Janczuka opiekunem 12 Drużyny Starszoharcerskiej.
3.3.11. Mianuję pwd. Przemysława Janczuka opiekunem próbnej drużyny wędrowniczej (drużynowa Julia Dierżak).

5. Szczepy, związki drużyn
5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn
5.3.1. Zwalniam hm. Mirosława Grodzkiego z funkcji Komendanta Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych w Józefowie.
5.3.2. Mianuję pwd. Karol Ptasznika Komendantem Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych w Józefowie.
5.3.3. Zwalniam pwd. Marcina Michalczyka z funkcji Komendanta Szczep NIE.
5.3.4. Mianuję pwd. Przemysława Janczuka Komendantem Szczepu NIE.

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 8 czerwca 2015 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Monikę Sierpińska (opiekun phm. Paweł Majkowski).
7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 8 czerwca 2015 r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni pwd. Aleksandrze Łysik (opiekun hm. Izabela Łabudzka).
7.3.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 8 czerwca 2015 r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrza pwd. Karolowi Ptasznik (opiekun hm. Mirosław Grodzki).

13. Inne
13.1. Zamykam próbę z wynikiem pozytywnym i przyznaję stopień Harcerki Rzeczpospolitej druhnie phm. Aleksandrze Łysik (opiekun próby hm. Izabela Łabudzka).
13.2. Informuję, że Kurs Drużynowych Wędrowniczych „Po Drugiej Stronie Szafy” ukończyła druhna Julia Dzierżak.
13.3. Informuję, że kurs przewodnikowski ukończyli:

 • Milena Krydowska
 • Karolina Wojnicka
 • Sylwia Janiszewska
 • Hubert Zaremba
 • Oliwia Fabińska
 • Jakub Cyra
 • Natalia Olpińska
 • Michał Świerbutowicz
 • Marcin Kurowski
 • Julia Trzaskowska
 • Aleksandra Frątczak
 • Krzysztof Smorąg
 • Piotr Gulbiński
 • Marta Zbysińska
 • Izabela Święch
 • Marcin Janus-Wyglądała
 • Jakub Bogusz

Czuwaj!

hm. Tomasz GRODZKI