227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

 Otwock, 13 września 2015 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L. 3 / 2015

Rozpoczynając nowy Rok Harcerski, życzę wszystkim wielu wspaniałych przygód, zdobywania nowych stopni i sprawności.
Nadchodzący rok niesie ze sobą ważne wydarzenia związane ze Zjazdem Hufca oraz obchodami 100-lecia miasta Otwocka. Liczę na Waszą aktywność i udział w tych wydarzanich.

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Podaję do wiadomości, wykaz jednostek, które rozpoczęły działalność w roku harcerskim 2015 / 2016:

 • 1 DH – Olivia Fabińska
 • 3 DH – pwd. Alicja Bąk
 • 5 DH – pwd. Mateusz Cichecki
 • 8 DH – Julia Trzaskowska
 • 12 DHS – Sylwia Janiszewska
 • 55 GZ – pwd. Agnieszka Rak
 • 65 GZ – Monika Sierpińska
 • 69 DH – phm. Aleksandra Łysik
 • 69 DH – pwd. Aleksandra Mądra
 • 69 DHS – Agata Galbarska
 • 77 DH – Milena Krydowska
 • 77 DHS – pwd. Przemysław Janczuk
 • 123 SWDH – phm. Michał Bany
 • Szczep Świder – phm. Aleksandra Łysik
 • Szczep Józefów – phm. Karol Ptasznik
 • Szczep NIE – pwd. Przemysław Janczuk
 • Szczep AN – phm. Paweł Majkowski

3. Drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam phm. Aleksandrę Łysik z funkcji drużynowej 69 Drużyny Harcerskiej ŚWIT.
3.3.2. Mianuję ćwika Jakuba Cyrę drużynowym 69 Drużyny Harcerskiej ŚWIT (opiekun drużyny – phm. Aleksandra Łysik).

5. Szczepy, związki drużyn
5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn
5.3.1. Z dniem 2 września 2015 r. powołuję przy Szczepie Abstrakcyjna Nastolarnia Kapitułę Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych w składzie:

 • phm. Kinga Duszyńska – przewodnicząca,
 • Monika Sierpińska,
 • phm. Paweł Majkowski.

7. Mianowania instruktorów
7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 8 lipca 2015 r. przyjmuję przewodnika Bartosza Dębeckiego w poczet instruktorów ZHP.
7.5.2. Z dniem 10 lipca 2015 r. przyjmuję przewodniczkę Agnieszkę Rak w poczet instruktorów ZHP.

13. Inne
13.1. Na wniosek Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych przy Szczepie AN – otwieram próbę na naramiennik wędrowniczy druhnie Natalii Olpińskiej (opiekun phm. Paweł Majkowski).

Czuwaj!

hm. Tomasz GRODZKI