227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

 Otwock, 8 października 2015 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L. 4 / 2015

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Podaję do wiadomości aktualny wykaz jednostek, które rozpoczęły działalność w roku harcerskim 2015 / 2016:
- 1 DH – Olivia Fabińska,
- 3 DH „Zawiszacy” – pwd. Alicja Bąk,
- 3 DHS „Zawiszacy” – pwd. Bartosz Dębecki,
- 5 GZ „Leśne Ludki” – phm. Karolina Ptasznik,
- 5 DH „Leśni” – pwd. Mateusz Cichecki,
- 5 DHS „Leśni” – Michał Janus-Wyglądała,
- 8 DH „Szara Łatka” – Julia Trzaskowska,
- 8 DHS im. Jana Piwnika - Majora Ponurego – phm. Paweł Majkowski,
- 12 DHS – Sylwia Janiszewska,
- 35 DW „Legendarni” – Marcin Janus-Wyglądała,
- 55 GZ „Leśne Skrzaty” – pwd. Agnieszka Rak,
- 65 GZ „Mali Globtroterzy” – Monika Sierpińska,
- 69 DH „Świt” – Jakub Cyra,
- 69 DH „Zarzewie” – pwd. Aleksandra Mądra,
- 69 DHS „Azymut” – Agata Galbarska,
- 77 GZ „Nieskończoność” – Paulina Maria Murzyn,
- 77 DH „Niewymierni” – Milena Krydowska,
- 77 DHS „Niezwyczajni” imienia Jana Bytnara RUDEGO – pwd. Przemysław Janczuk,
- 123 SWDH „Wędrowne Ptaki” – phm. Michał Bany,
- próbna gromada zuchowa w Malcanowie – pwd. Agnieszka Rak,
- próbna gromada zuchowa w Wali Karczewskiej – Karolina Wojnicka,
- próbna gromada zuchowa w Otwocku – Aleksandra Salamończyk,
- próbna drużyna harcerska w Wiązownie – Rafał Zając,
- próbna drużyna harcerska w Karczewie – Piotr Gulbiński,
- próbna drużyna wędrownicza w Otwocku – Natalia Olpińska,
- próbna drużyna wędrownicza w Otwocku – Julia Dzierżak,
- Harcerski Klub Muzyczny „Sobotnie Śpiewanie” – Joanna Dąbrowska,
- Harcerski Klub Ratowniczy – Maciej Trzaskowski,
- Krąg Instruktorski „Leśni” – hm. Mirosław Grodzki,
- Krąg Seniorów „Sosna” – hm. Janusz Komorowski,
- Poczta Harcerska 75 – hm. Urszula Bugaj,
- Szczep Świder – phm. Aleksandra Łysik,
- Szczep Józefów – phm. Karol Ptasznik,
- Szczep NIE – pwd. Przemysław Janczuk,
- Szczep AN – phm. Paweł Majkowski,

1.2.2. Informuję o wystąpieniu Harcerskiego Klubu Ratowniczego Otwock ze Szczepu Świder.
1.2.3. Informuję o wystąpieniu 77 Gromady Zuchowej ze Szczepu Nie.
1.2.4. Informuję o decyzji Komendy Hufca z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zwołania Zjazdu Hufca ZHP Otwock na dzień 21 listopada 2015 r. na godzinę 15:00. Zjazd odbędzie się w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku, przy ul. Poniatowskiego 10 (sala widowiskowa).
Podaję wykaz osób biorących udział w zjeździe z głosem decydującym:
- pwd. Bąk Alicja – drużynowa 3 DH „Zawiszacy”
- phm. Bany Michał – drużynowy 123 DHS „Wędrowne Ptaki”,
- hm. Bugaj Urszula – członkini Komendy Hufca, członkini Komisji Stopni Instruktorskich, Naczelnik Poczty Harcerskiej nr 75,
- pwd. Cichecki Mateusz – drużynowy 5 DH „Leśni”,
- Cyra Jakub – drużynowy 69 DH „Świt”,
- Dąbrowska Joanna – Szefowa Harcerskiego Klubu Muzycznego „Sobotnie Śpiewanie”,
- pwd. Dębecki Bartosz – drużynowy próbnej drużyny harcerzy starszych w Józefowie,
- Dobrzyński Paweł – kapelan hufca,
- phm. Duszyńska Kinga – Przewodnicząca Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych Szczepu AN,
- Dzierżak Julia – drużynowa próbnej drużyny wędrowniczej w Otwocku,
- Fabińska Oliwia – drużynowa 1 DH,
- pwd. Falińska-Urbaniak Ilona – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
- Galbarska Agata – drużynowa 69 DHS „Azymut”,
- hm. Grodzka Magdalena – członkini Zespołu Kadry Kształcącej, członkini Komisji Stopni Instruktorskich, członkini Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich,
- hm. Grodzki Mirosław – Przewodniczący Kręgu Instruktorskiego „Leśni”,
- hm. Grodzki Tomasz – Komendant Hufca, członek Komisji Stopni Instruktorskich,
- Gulbiński Piotr – drużynowy próbnej drużyny harcerskiej w Karczewie,
- pwd. Janczuk Przemysław – Komendant Szczepu "Nie", drużynowy 77 DHS „Niezwyczajni” imienia Jana Bytnara RUDEGO, Przewodniczący Kapituły Stopni Harcerskich, Starszoharcerskich i Wędrowniczych Szczepu „Nie”,
- Janiszewska Sylwia – drużynowa 12 DHS,
- Janus-Wyglądała Michał – drużynowy 5 DHS „Leśni”,
- Janus-Wyglądała Marcin – drużynowy 35 DW "Legendarni",
- pwd. Jaworski Piotr – członek Komisji Rewizyjnej Hufca,
- pwd. Kępka Tomasz – Zastępca Komendanta Hufca do spraw kwatermistrzowskich,
- hm. Komorowski Janusz – Przewodniczący Kręgu Seniorów „Sosna”,
- pwd. Kostrzewa Jan – Namiestnik Wędrowników,
- pwd. Kostrzewa Piotr – członek Komendy Hufca, członek Zespołu Kadry Kształcącej,
- Krydowska Milena – drużynowa 77 DH "Niewymierni",
- phm. Lubas Tomasz – Szef Harcerskiego Klubu Łączności „Pająk”,
- phm. Lutoborski Łukasz – członek Komisji Stopni Instruktorskich,
- hm. Łabudzka Izabela – Zastępca Komendanta Hufca do spraw pracy z kadrą, Szefowa Zespołu Kadry Kształcącej, Przewodnicząca Komisji Stopni Instruktorskich,
- phm. Łabudzki Michał – Zastępca Komendanta Hufca do spraw programowych,
- phm. Łysik Aleksandra – Komendantka Szczepu „Świder”, członkini Zespołu Kadry Kształcącej,
- phm. Majkowski Paweł – Namiestnik Harcerzy, Komendant Szczepu „Abstrakcyjna Nastolarnia”, członek Zespołu Kadry Kształcącej, drużynowy 8 DHS im. Jana Piwnika - Majora Ponurego,
- pwd. Mądra Aleksandra – drużynowa 69 DH "Zarzewie",
- pwd. Michalczyk Izabela – Namiestniczka Harcerzy Starszych,
- pwd. Michalczyk Marcin – Szef Zespołu Historycznego Hufca,
- Murzyn Paulina – drużynowa 77 GZ "Nieskończoność",
- Olpińska Natalia – drużynowa próbnej drużyny wędrowniczej w Otwocku,
- pwd. Pobudkiewicz Anna – członkini Komisji Rewizyjnej Hufca,
- phm. Ptasznik Karol – Komendant Szczepu w Józefowie, członek Zespołu Kadry Kształcącej,
- phm. Ptasznik Karolina – członkini Komisji Rewizyjnej Hufca, członkini Komisji Stopni Instruktorskich, drużynowa 5 GZ "Leśne Ludki",
- hm. Rafał Sylwia – członkini Komendy Hufca, członkini Zespołu Kadry Kształcącej, członkini Komisji Stopni Instruktorskich,
- pwd. Rak Agnieszka – drużynowa 55 GZ "Leśne Skrzaty", drużynowa próbnej gromady zuchowej w Malcanowie,
- pwd. Rodenko Dominika – skarbnik hufca,
- Rzeszotek Mateusz – Szef Zespołu Promocji Hufca,
- Salamończyk Aleksandra – drużynowa próbnej gromady zuchowej w Otwocku,
- Sierpińska Monika – Namiestnik Zuchów, drużynowa 65 GZ „Mali Globtroterzy”,
- Śluzek Łukasz – kwatermistrz hufca,
- Trzaskowska Julia – drużynowa 8 DH „Szara Łatka”,
- Trzaskowski Maciej – Szef Harcerskiego Klubu Ratowniczego,
- Wojnicka Karolina – drużynowa próbnej gromady zuchowej w Woli Karczewskiej,
- Zając Rafał – drużynowy próbnej drużyny harcerskiej w Wiązownie.

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam hm. Tomasza Grodzkiego z funkcji członka Komisji Stopni Instruktorskich.
2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję phm. Karolinę Ptasznik członkinią Komisji Stopni Instruktorskich.
2.2.2. Mianuję phm. Łukasza Lutoborskiego członkiem Komisji Stopni Instruktorskich.

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Otwieram okres próbny gromadzie zuchowej działającej przy Szkole Podstawowej w Malcanowie (Szczep Józefów).
3.2.2. Otwieram okres próbny gromadzie zuchowej działającej w Woli Karczewskiej (Szczep AN).
3.2.3. Otwieram okres próbny drużynie harcerskiej działającej przy Szkole Podstawowej w Karczewie (Szczep Świder).
3.2.4. Otwieram okres próbny gromadzie zuchowej działającej w Otwocku (Szczep NIE).
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Mianuję pwd. Agnieszkę Rak drużynową próbnej gromady zuchowej w Malcanowie.
3.3.2. Mianuję Karolinę Wojnicką drużynową próbnej gromady zuchowej w Woli Karczewskiej.
3.3.3. Mianuję ćwika Piotra Gulbińskiego drużynowym próbnej drużyny harcerskiej w Karczewie (opiekun drużyny phm. Aleksandra Łysik).
3.3.4. Mianuję Aleksandrę Salamończyk drużynową próbnej gromady zuchowej w Otwocku (opiekun Hubert Jedliński).

4. Kręgi
4.2. Powołania i rozwiązania kręgów
4.2.1. W związku z zaprzestaniem działalności rozwiązuję Krąg Instruktorski 30 PLUS.
4.3. Zwolnienia i mianowania w kręgach
4.3.1. Zwalniam hm. Tomasza Grodzkiego z funkcji przewodniczącego Kręgu Instruktorskiego 30 PLUS.

8. Zaliczanie służby instruktorskiej
8.1 Zaliczam służbę instruktorską za rok 2014/2015 następującym druhnom i druhom:
- pwd. Bany Beata
- phm. Bany Michał
- hm. Bugaj Urszula 
- pwd. Dziadek Katarzyna
- pwd. Falińska-Urbaniak Ilona 
- hm. Grodzka Magdalena 
- hm. Grodzki Mirosław 
- hm. Grodzki Tomasz 
- pwd. Janczuk Przemysław 
- pwd. Jaworski Piotr 
- pwd. Kępka Tomasz 
- hm. Komorowski Janusz 
- pwd. Kuczyński Tomasz
- hm. Łabudzka Izabela 
- phm. Łabudzki Michał 
- phm. Łysik Aleksandra
- phm. Majewski Robert
- pwd. Michalczyk Marcin 
- pwd. Pobudkiewicz Anna 
- phm. Ptasznik Karol 
- phm. Ptasznik Karolina 
- pwd. Rodenko Dominika
- phm. Śluzek Karolina 
- phm. Żórawski Adam

9. Przydział służbowy
9.3. Zmiana przydziału służbowego
9.3.1 Informuję o zmianie przydziału służbowego phm. Adama Żórawskiego z Chorągwi Stołecznej ZHP do Hufca ZHP Otwock.

Czuwaj!

hm. Tomasz GRODZKI