227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

 Otwock, 14 stycznia 2016 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L. 1 / 2016

Wyjątek z rozkazu komendanta chorągwi L. 20/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.:
„2. Hufce
2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów
Podaję do wiadomości wyniki wyborów zjazdów hufców ZHP:
(…)
- Otwock z dnia 21 listopada 2015 r.
Komenda Hufca Otwock

 • hm. Tomasz GRODZKI – komendant hufca;
  pwd. Dominika RODENKO – skarbnik hufca;
  pwd. Tomasz KĘPKA – zastępca komendanta hufca;
  hm. Sylwia RAFAŁ – zastępca komendanta hufca;
  phm. Aleksandra ŁYSIK – członkini komendy hufca;
  phm. Paweł MAJKOWSKI – członek komendy hufca;
  phm. Karol PTASZNIK – członek komendy hufca;
  pwd. Przemysław JARCZUK – członek komendy hufca.

Komisja Rewizyjna Hufca Otwock

 • phm. Adam ŻÓRAWSKI – przewodniczący;
  phm. Robert MAJEWSKI – członek komisji;
  pwd. Piotr JAWORSKI – członek komisji;
  pwd. Ilona FALIŃSKA-URBANIAK – członkini komisji.”

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam phm. Pawła Majkowskiego z funkcji Namiestnika Harcerskiego.
2.1.2. Zwalniam pwd. Jana Kostrzewę z funkcji Namiestnika Wędrowniczego.
2.1.3. Zwalniam druha Łukasza Śluzka z funkcji Kwatermistrza Hufca.

2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję druha Huberta Jedlińskiego Kwatermistrzem Hufca.

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję druhnę Karolinę Gas do Zespołu Promocji Hufca.

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Otwieram okres próbny 69 Drużynie Wędrowniczej VIS działającej w Szczepie Świder.
3.2.2. Zamykam okres próbny z wynikiem pozytywnym i nadaję numer 12 Drużynie Wędrowniczej (drużynowa Julia Dzierżak).
3.2.3. Zamykam okres próbny z wynikiem pozytywnym i nadaję numer 8 Drużynie Wędrowniczej (drużynowa Natalia Olpińska).

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Mianuję phm. Aleksandrę Łysik drużynową próbnej 69 drużyny wędrowniczej VIS.

5. Szczepy, związki drużyn
5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn
5.3.1. Zwalniam druhnę Martynę Dzierżanowską z funkcji członka Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych działającej przy Szczepie NIE.
5.3.2. Mianuje druhnę Milenę Krydowską członkiem Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych działającej przy Szczepie NIE.

13. Inne
13.1. Na wniosek Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych działającej przy Szczepie AN zamykam próbę i przyznaję naramiennik wędrowniczy druhnie Natalii Olpińskiej.

Czuwaj!

hm. Tomasz GRODZKI