227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

 Otwock, 1 czerwca 2016 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L. 2 / 2016

2. Hufiec 

2.1. Zwolnienia w komendzie hufca

2.1.1. Zwalniam pwd. Izabelę Michalczyk z funkcji namiestnika starszoharcerskiego. Serdecznie dziękuję za pełnienie funkcji namiestnika i życzę dalszych sukcesów w służbie instruktorskiej. 

2.2. Mianowania  w komendzie hufca

2.2.1. Mianuję phm. Karola Ptasznika pełnomocnikiem komendanta hufca ds. Akcji Letniej i Zimowej.

 

3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Otwieram okres próbny gromadzie zuchowej działającej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Józefowie i nadaję jej numer 3 (Szczep Józefów).

3.2.2. Otwieram okres próbny gromadzie zuchowej działającej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku i nadaję jej numer 69 (Szczep Świder).

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Mianuję pwd. Alicję Bąk drużynową próbnej 3 gromady zuchowej.

3.3.2. Mianuję druhnę Magdalenę Kozioł drużynową próbnej 69 gromady zuchowej.

 

7. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 16 marca 2016 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Milenę Krydowską – opiekun hm. Izabela Łabudzka.

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 26 stycznia 2016 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki następującym druhnom i druhom:

 • Agata Galbarska – opiekun phm. Łukasz Lutoborski
 • Oliwia Fabińska – opiekun phm. Paweł Majkowski
 • Zuzanna Warszawska – opiekun hm. Sylwia Rafał
 • Hubert Zaremba – opiekun phm. Aleksandra Łysik
 • Jakub Cyra – opiekun phm. Aleksandra Łysik
 • Michał Kaliszewski – opiekun phm. Aleksandra Łysik

 

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1. Udzielam pochwały phm. Karolowi Ptasznikowi za przygotowanie i przeprowadzenie wymiany polsko-niemieckiej z młodzieżą z miasta bliźniaczego Lennestadt.

 

13. Inne

13.1. Na wniosek Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych przy Szczepie NIE otwieram próbę na naramiennik wędrowniczy druhnie Julii Trzaskowskiej.

13.2. Na wniosek Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych przy Szczepie NIE otwieram próbę na stopień Harcerki Orlej druhnie Natalii Olpińskiej (opiekun próby hm. Izabela Łabudzka).

13.3. Zamykam próbę i przyznaję stopień Harcerza Rzeczpospolitej druhowi phm. Karolowi Ptasznikowi (opiekun próby hm. Tomasz Grodzki).

13.5. Informuję, że Kurs Przewodnikowski Kaer Morhen - Szkoła Wilka ukończyli:

 • Borowy Szymon – Hufiec Wołomin
 • Brzeski Ksawery – Hufiec Milanówek
 • Brzósko Jan – Hufiec Otwock
 • Bulak Damian – Hufiec Żoliborz
 • Dziewit Przemysław – Hufiec Praga-Północ
 • Galbarska Agata – Hufiec Otwock
 • Gałuszka Magdalena – Hufiec Mokotów
 • Gołębiewska Natalia – Hufiec Otwock
 • Jaskulska Olga – Hufiec Żoliborz
 • Kaliszewski Michał  – Hufiec Otwock
 • Kaszuba Mateusz – Hufiec Żoliborz
 • Krawczyk Julia – Hufiec Otwock
 • Opryszczko Sebastian – Hufiec Celestynów
 • Powała Filip – Hufiec Żoliborz
 • Reich Bruno – Hufiec Mokotów
 • Sikora Aleksandra – Hufiec Otwock
 • Sokół Aleksandra – Hufiec Celestynów
 • Szefer Aleksandra – Hufiec Otwock
 • Urbanek Karina – Hufiec Sochaczew
 • Witkowski Konrad – Hufiec Żoliborz

Czuwaj!

hm. Tomasz GRODZKI