227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

 Otwock, 17 czerwca 2016 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L. 3 / 2016

3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Zamykam okres próbny 69 Drużynie Harcerskiej działającej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 1 próbnej Gromady Zuchowej w Woli Karczewskiej druhnę Karolinę Wojnicką.
3.3.2. Mianuję drużynową 1 próbnej Gromady Zuchowej w Woli karczewskiej druhnę Aleksandrę Kalińską.
3.3.3. Mianuję opiekunem 1 próbnej Gromady Zuchowej w Woli Karczewskiej phm. Pawła Majkowskiego.
3.3.4. Zwalniam z funkcji drużynowej 12 Drużyny Wędrowniczej druhnę Julię Dzierżak.
3.3.5. Mianuję drużynową 12 Drużyny Wędrowniczej druhnę Natalię Gołębiewską.

7. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 15 czerwca 2016 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhny/ druhów:

  • Aleksandra Sikora (opiekun phm. Karol Ptasznik),
  • Marcin Janus – Wyglądała (opiekun phm. Karol Ptasznik).

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 03.06.2016 r. przyjmuję przewodniczkę Milenę Krydowską w poczet instruktorów ZHP.

13. Inne

13.3. Podaję do wiadomości, że druhna Aleksandra Salamończyk ukończyła kurs przewodnikowski „Wielka Gra”.

Czuwaj!

hm. Tomasz GRODZKI