227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

 Otwock, 25 września 2016 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz Specjalny L. 1 / 2016

Zuchny i Zuchy,
Druhny i Druhowie,

Kiedy w maju 1911 roku Andrzej Małkowski pisał swój pierwszy rozkaz skautowy mógł jedynie marzyć, że idee Roberta Baden Powella tak mocno zagnieżdżą się w naszym społeczeństwie. To on zapoczątkował tworzenie się drużyn skautowych i rozpalanie pierwszych harcerskich ognisk.

Harcerstwo zrodzone w trudnych latach na stałe powiązało się z losami Polski. Podobnie ma to miejsce i na naszych terenach.

Pierwsze wzmianki o harcerstwie na ziemiach otwockim mamy z 1916 roku, kiedy powstaje pierwsza drużyna skautowa. Druga Wojna Światowa to czas zakonspirowanej działalności harcerzy z Roju Sosny. Jerzy Gołoński, Feliks Borodzik, Andrzej Borodzik, ksiądz Jan Raczkowski, czy Janusz Komorowski to nazwiska, które są nam bliskie.

Po trudnym czasie wojny nastały jeszcze trudniejsze czasu nowego systemu. Władzy nie udało się wykorzenić harcerskich idei. Dbali o to tacy ludzie jak ksiądz Malinowski, Tadeusz Idzikowski, Tomasz Strzembosz. Dzięki takim jak oni i wielu innym na terenie Otwocka powstaje hufiec – Nasz Hufiec.

Do dnia dzisiejszego Hufcem ZHP Otwock kierowało 19 komendantów wraz z całym gronem instruktorów, których nie sposób wymienić. To oni kształtowali nasze charaktery i zarażali nas ideą braterstwa. To dzięki nim jeździliśmy na obozy i biwaki, budowaliśmy naszą bazę w Przerwankach.

Wielką dumą napawa mnie fakt, że jest mi dziś dane stać na czele naszego hufca. Że mogę świętować wspólnie z Wami stulecia harcerstwa na ziemiach otwockich w setną rocznicę nadania praw miejskich Miastu Otwock. To również święto 60-lecia powołania Hufca Otwock, 30-lecia poczty harcerskiej i 6 rocznica nadania imienia Roju Sosny Szarych Szeregów.

Patrząc na radość zuchów, zapał harcerzy i zaangażowanie instruktorów jestem przekonany, że takich rocznic będziemy obchodzić więcej.

Chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim zuchom, harcerzom, instruktorom oraz rodzicom i wszystkim naszym sojusznikom, którzy przez te wszystkie lata spotykali się z nami w chwilach radosnych ale i trudnych, którzy wspierali naszą działalność i. Mam nadzieję, że nadal będą nas wspierać.

Jestem pewien, że podobnie jak ja, spotkacie na zbiórkach harcerskich swoich przyjaciół na całe życie, a harcerskie ideały ukształtują Wasze charaktery.

Czuwaj!

hm. Tomasz GRODZKI