227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

 Otwock, 23 listopada 2016 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L. 5 / 2016

2. Hufiec

2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam pwd. Monikę Sierpińską z funkcji namiestniczki zuchowej. Dziękuję za pełnienie funkcji namiestnika i życzę dalszych sukcesów w służbie instruktorskiej.
2.1.2. Zwalniam pwd. Marcina Michalczyka z funkcji szefa Zespołu Historycznego Hufca. Dziękuję za pracę na funkcji i życzę powodzenia w dalszej służbie.
2.1.3. Przyjmuję rezygnację pwd. Przemysława Janczuka z funkcji Członka Komendy Hufca. Dziękuję za dotychczasową pracę.

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję z dniem 31 października 2016 r. Hufcową Komisję Inwentaryzacyjną i powołuję w je skład następujących druhów:

 • pwd. Przemysła Janczuk – przewodniczący
 • Szymon Tarka,
 • Tomasz Grzegorzewski.

2.3.2. Na wniosek Szefowej Zespołu Kadry Kształcącej z dniem 11 listopada 2016 r. powołuję Komendę Kursu Drużynowych „Baker Street” w składzie:

 • hm. Iza Łabudzka – komendantka kursu,
 • pwd. Marcin Janus – Wyglądała – z-ca komendantki ds. organizacyjnych,
 • phm. Aleksandra Łysik – z-ca komendantki ds. programowych,
 • hm. Magdalena Grodzka – instruktor programowy,
 • hm. Sylwia Rafał – instruktor programowy
 • pwd. Aleksandra Mądra – instruktor programowy
 • pwd. Bartłomiej Dębecki – instruktor programowy

2.3.3. Na wniosek Szefowej Zespołu Kadry Kształcącej powołuję Komendę Kursu Przybocznych „Baker Street” w składzie:

 • phm. Aleksandra Łysik hm. Iza Łabudzka – komendantka kursu,
 • pwd. Aleksandra Mądra – z-ca komendantki ds. programowych,
 • Piotr Gulbiński – z-ca komendantki ds. organizacyjnych.

3. Drużyny

3.2.1. Rozwiązuję Klub Sobotnie Śpiewanie.
3.2.2. Z dniem 15 września 2016 r. otwieram okres próbny 1 Drużynie Starszoharcerskiej w Woli Karczewskiej (Szczep AN).
3.2.3. Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet drużyn hufca 69 Gromadę Zuchową „Madagaskar” działającą przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku (Szczep Świder).

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam druhnę Joannę Dąbrowską z funkcji szefa Klubu Sobotnie Śpiewanie.
3.3.2. Z dniem 15 września 2016 r. mianuję phm. Pawła Majkowskiego drużynowym 1 Drużyny Starszoharcerskiej w Woli Karczewskiej.

7. Mianowania instruktorów

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 22 czerwca 2016 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnom:

 • Marcie Zbysińskiej (opiekun hm. Izabela Łabudzka),
 • Natalii Olpińskiej (opiekun hm. Izabela Łabudzka).

7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 10 października 2016 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Aleksandrze Kalińskiej (opiekun phm. Michał Łabudzki).
7.2.3. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 16 listopada 2016 r. otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi Bartoszowi Dębeckiemu (opiekun hm. Izabela Łabudzka).

13. Inne
13.1. Na wniosek Szefa szkolenia Wędrowniczego Kursu Pierwszej Pomocy HSR przyznaję odznakę „Ratownik ZHP następującym druhnom i druhom:

 • Sandra Maciak
 • Hubert Zaremba
 • Aleksandra Szefer
 • Zuzanna Szyper
 • Natalia Gołębiewska
 • Julia Krawczyk
 • Aleksandra Kalińska
 • Julia Traszkowska
 • Daria Konstantyn

Czuwaj!

hm. Tomasz GRODZKI