227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

 Otwock, 30 grudnia 2016 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L. 6 / 2016

Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L. 15/2016 z dnia 23 grudnia 2016 r.:

„1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje (…)
1.2.3. Informuję o zwołaniu zbiórek wyborczych rejonów hufców w celu uzupełnienia listy delegatów na Zjazd ZHP zgodnie z poniższym terminarzem: (…)
- 21 stycznia 2017 r. - rejon 2 (hufce: Celestynów, Otwock, Ursynów, Piaseczno, Sulejówek) - wybór 1 delegata; (…)
3.6. Cofanie i przyznawanie uprawnień hufcowym komisjom stopni instruktorskich (…)
3.6.3. Przyznaję uprawnienia do otwierania i zamykania prób podharcmistrzowskich na okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2019 r.:
- Komisji Stopni Instruktorskich Hufca Otwock; (…)”

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Podaję do wiadomości listę osób posiadających czynne prawo wyborcze na zbiórkę wyborczą w dniu 21 stycznia 2017 r.:

• pwd. Bąk Alicja – drużynowa 3 DH „Zawiszacy”, drużynowa 3 gromady zuchowej w Józefowie,
• phm. Bany Michał – drużynowy 123 DHS „Wędrowne Ptaki”,
• hm. Bugaj Urszula – członkini Komisji Stopni Instruktorskich, Naczelnik Poczty Harcerskiej nr 75,
• pwd. Cichecki Mateusz – drużynowy 5 DH „Leśni”, Przewodniczący Harcerskiego Klubu Specjalnościowego „Kaliber”
• Cyra Jakub – drużynowy 69 DH „Świt”,
• pwd. Dębecki Bartosz – drużynowy 3 drużyny harcerzy starszych w Józefowie,
• Dobrzyński Paweł – kapelan hufca,
• phm. Duszyńska Kinga – Przewodnicząca Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych Szczepu AN,
• Gołębiewska Natalia – drużynowa 12 drużyny wędrowniczej w Otwocku,
• Fabińska Oliwia – drużynowa 1 DH,
• pwd. Falińska-Urbaniak Ilona – członkini Komisji Rewizyjnej Hufca,
• Galbarska Agata – drużynowa 69 DHS „Azymut”,
• Galbarska Julia – drużynowa 8 Drużyny Wędrowniczej,
• hm. Grodzka Magdalena – członkini Zespołu Kadry Kształcącej, członkini Komisji Stopni Instruktorskich, członkini Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich,
• hm. Grodzki Mirosław – Przewodniczący Kręgu Instruktorskiego „Leśni”,
• hm. Grodzki Tomasz – Komendant Hufca,
• Gulbiński Piotr – drużynowy 69 drużyny harcerskiej w Karczewie,
• pwd. Janczuk Przemysław – Komendant Szczepu "Nie", drużynowy 77 DHS „Niezwyczajni” imienia Jana Bytnara RUDEGO, Przewodniczący Kapituły Stopni Harcerskich, Starszoharcerskich i Wędrowniczych Szczepu „Nie”,
• Janiszewska Sylwia – drużynowa 12 DHS,
• pwd. Janus-Wyglądała Marcin – drużynowy 35 DW "Legendarni",
• pwd. Jaworski Piotr – członek Komisji Rewizyjnej Hufca,
• Jedliński Hubert – kwatermistrz hufca,
• Kalińska Aleksandra – drużynowa próbnej gromady zuchowej w Woli Karczewskiej,
• Kaliszewski Michał – drużynowy próbnej 69 Drużyny Harcerzy „Reduta”,
• pwd. Kępka Tomasz – Zastępca Komendanta Hufca,
• hm. Komorowski Janusz – Przewodniczący Kręgu Seniorów „Sosna”,
• pwd. Kostrzewa Piotr – członek Zespołu Kadry Kształcącej,
• Kowalska Olga – drużynowa 5 DHS „Leśni”,
• Kozioł Magdalena – drużynowa 69 gromady zuchowej „Madagaskar”
• Krawczyk Julia- drużynowa próbnej 69 Gromady Zuchowej „Nibylandia”,
• pwd. Krydowska Milena – drużynowa 77 DH "Niewymierni",
• phm. Lutoborski Łukasz – członek Komisji Stopni Instruktorskich,
• hm. Łabudzka Izabela –Szefowa Zespołu Kadry Kształcącej, Przewodnicząca Komisji Stopni Instruktorskich,
• phm. Łabudzki Michał – Przewodniczący Kręgu Instruktorskiego „Zawrat”,
• phm. Łysik Aleksandra – Członkini Komendy Hufca, komendantka Szczepu „Świder”, członkini Zespołu Kadry Kształcącej,
• phm. Majewski Robert – Członek Komisji Rewizyjnej Hufca,
• phm. Majkowski Paweł – Członek Komendy Hufca, komendant Szczepu „Abstrakcyjna Nastolarnia”, drużynowy 8 DHS im. Jana Piwnika - Majora Ponurego, drużynowy 1 Drużyny Starszoharcerskiej w Woli Karczewskiej,
• pwd. Mądra Aleksandra – drużynowa 69 DH "Zarzewie",
• Murzyn Paulina – drużynowa 77 GZ "Nieskończoność",
• Olpińska Natalia – drużynowa 81 drużyny harcerskiej w Otwocku,
• phm. Ptasznik Karol – Członek Komendy Hufca, komendant Szczepu w Józefowie, członek Zespołu Kadry Kształcącej, pełnomocnik Komendanta Hufca ds. Akcji Letniej i Zimowej
• phm. Ptasznik Karolina –Członkini Komisji Stopni Instruktorskich, drużynowa 5 GZ "Leśne Ludki",
• hm. Rafał Sylwia – Zastępca Komendanta Hufca, członkini Zespołu Kadry Kształcącej, członkini Komisji Stopni Instruktorskich,
• pwd. Rak Agnieszka – drużynowa 55 GZ "Leśne Skrzaty", drużynowa próbnej gromady zuchowej w Malcanowie,
• pwd. Rodenko Dominika – skarbnik hufca,
• Salamończyk Aleksandra – drużynowa próbnej gromady zuchowej w Otwocku,
• pwd. Sierpińska Monika – drużynowa 65 GZ „Mali Globtroterzy”,
• Trzaskowska Julia – drużynowa 8 DH „Szara Łatka”,
• Trzaskowski Maciej – Szef Harcerskiego Klubu Ratowniczego,
• Zając Rafał – drużynowy próbnej drużyny harcerskiej w Wiązownie,
• phm. Żórawski Adam – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca.

8. Zaliczanie służby instruktorskiej

8.1 Zaliczam służbę instruktorską za rok 2015/2016 następującym druhnom i druhom:

• pwd. Bąk Alicja,
• phm. Bany Michał,
• pwd. Bany Beata,
• hm. Bugaj Urszula,
• pwd. Cichecki Mateusz,
• pwd. Dębecki Bartosz,
• phm. Duszyńska Kinga,
• pwd. Falińska-Urbaniak Ilona,
• hm. Grodzka Magdalena,
• hm. Grodzki Mirosław,
• pwd. Janczuk Przemysław,
• pwd. Janus-Wyglądała Marcin,
• pwd. Jaworski Piotr,
• pwd. Kępka Tomasz,
• hm. Komorowski Janusz,
• pwd. Kostrzewa Katarzyna,
• pwd. Kostrzewa Piotr,
• pwd. Krydowska Milena,
• phm. Lutoborski Łukasz,
• hm. Łabudzka Izabela,
• phm. Łabudzki Michał,
• phm. Łysik Aleksandra,
• phm. Majewski Robert,
• phm. Majkowski Paweł,
• pwd. Mądra Aleksandra,
• pwd. Michalczyk Izabela,
• pwd. Michalczyk Marcin,
• phm. Ptasznik Karol,
• phm. Ptasznik Karolina,
• hm. Rafał Sylwia,
• pwd. Rak Agnieszka,
• pwd. Rodenko Dominika,
• pwd. Sierpińska Monika,
• phm. Żórawski Adam.

13. Inne

13.1. Na wniosek Szefa szkolenia Wędrowniczego Kursu Pierwszej Pomocy HSR przyznaję odznakę „Ratownik ZHP” druhowi Pawłowi Przewłoce.

14. Sprostowania

14.1. Informuję, że w rozkazie L. 5/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. w punkcie 7.2.3 błędnie podano informację o otwarciu próby druhowi pwd. Bartoszowi Dębeckiemu.

Było: „7.2.3. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 16 listopada 2016 r. otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi Bartoszowi Dębeckiemu (opiekun hm. Izabela Łabudzka).”

Powinno być: „7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 16 listopada 2016 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrza druhowi pwd. Bartoszowi Dębeckiemu (opiekun hm. Izabela Łabudzka).”

 

Czuwaj!

hm. Tomasz GRODZKI