227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

 Otwock, 9 lutego 2017 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L. 1 / 2017

2. Hufiec

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

2.3.1. Rozwiązuję Komendę Kursu Drużynowych „Baker Street” w składzie:

 • hm. Iza Łabudzka – komendantka kursu,
 • pwd. Marcin Janus – Wyglądała – z-ca komendantki ds. organizacyjnych,
 • phm. Aleksandra Łysik – z-ca komendantki ds. programowych,
 • hm. Magdalena Grodzka – instruktor programowy,
 • hm. Sylwia Rafał – instruktor programowy
 • pwd. Aleksandra Mądra – instruktor programowy
 • pwd. Bartłomiej Dębecki – instruktor programowy

2.3.2. Rozwiązuję Komendę Kursu Przybocznych „London Bridge” w składzie:

 • phm. Aleksandra Łysik – komendantka kursu,
 • pwd. Aleksandra Mądra – z-ca komendantki ds. programowych,
 • Piotr Gulbiński – z-ca komendantki ds. organizacyjnych.

3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Rozwiązuję 12 Drużynę Wędrowniczą działającą w Szczepie NIE.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Zwalniam druhnę Natalię Gołębiewską z funkcji drużynowej 12 Drużyny Wędrowniczej.

7. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 8 lutego 2017 zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Magdalenę Kozioł (opiekun hm. Magdalena Grodzka).

7.1.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 8 lutego 2017 zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień przewodniczki/przewodnika:

 • druhowi Michałowi Janus – Wyglądała (opiekun hm. Iza Łabudzka),
 • druhnie Agnieszce Jabrzyk (opiekun phm. Paweł Majkowski),
 • druhowi Maciejowi Figat (opiekun phm. Paweł Majkowski).

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 14 grudnia 2016 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Julii Krawczyk (opiekun phm. Aleksandra Łysik).

7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 17 stycznia 2017 r. otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi Piotrowi Gulbińskiemu (opiekun phm. Michał Łabudzki).

7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 17 stycznia 2017 r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrza pwd. Przemysławowi Janczukowi (opiekun hm. Tomasz Grodzki).

7.3.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 8 lutego 2017 zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza:

 • druhnie pwd. Agnieszce Kierzkowskiej (opiekun hm. Tomasz Grodzki),
 • druhowi pwd. Piotrowi Kostrzewa (opiekun hm. Magdalena Grodzka).

7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 14 grudnia 2016 r. otwieram druhnie pwd. Dominice Rodenko próbę na stopień podharcmistrzyni.

13. Inne

13.1. Na wniosek Szefa szkolenia Wędrowniczego Kursu Pierwszej Pomocy HSR nr 1/2017/WPP przyznaję odznakę „Ratownik ZHP” druhnom:

 • Zofii Adamowicz,
 • Annie Kocielnik.

13.2. Na wniosek przewodniczącej Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych przy Szczepie AN z dnia 31 stycznia 2017 r. zamykam próbę i przyznał stopień samarytanki druhnie Julii Galbarskiej i jednocześnie otwieram jej próbę na naramiennik wędrowniczy (opiekun Natalia Olpińska).

13.3. Na wniosek przewodniczącego Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych przy Szczepie NIE uzupełniam skład Kapituły o druhnę Anetę Gryz.

13.4. Informuję, że Kurs Drużynowych „Baker Street” ukończyli druhny i druhowie:

 •  Kurs Drużynowych Zuchowych:
  • Aleksandra Salamończyk – Hufiec Otwock
  • Julia Krawczyk – Hufiec Otwock
  • Julia Szulc – Hufiec Celestynów
  • Aleksandra Szefer – Hufiec Otwock
  • Natalia Śliwińska – Hufiec Otwock
  • Maciej Woźniak – Hufiec Kielce Południe
  • Magdalena Kozioł – Hufiec Otwock
  • Aleksandra Kalińska – Hufiec Otwock
 • Kurs Drużynowych Harcerskich:
  • Sandra Maciak – Hufiec Otwock
  • Patrycja Rutkowska – Hufiec Pruszków
  • Jakub Cyra – Hufiec Otwock
  • Aleksandra Moch – Hufiec Warszawa Praga-Północ
  • Michał Kaliszewski – Hufiec Otwock
  • Hubert Zaremba – Hufiec Otwock
  • Agnieszka Rak – Hufiec Otwock
 • Kurs Drużynowych Wędrowniczych:
  • Przemysław Dziewit – Hufiec Warszawa Praga-Północ
  • Filip Markos – Hufiec Warszawa Praga-Północ
  • Julia Galbarska – Hufiec Otwock
  • Natalia Gołębiewska – Hufiec Otwock
  • Michał Świerbutowicz – Hufiec Otwock
  • Sebastian Opryszczko – Hufiec Celestynów

13.5. Informuję, że Kurs Przybocznych „London Bridge” ukończyli druhny i druhowie:

 • Aleksandra Gromko – Hufiec Otwock
 • Julia Grodzka – Hufiec Otwock
 • Patrycja Woźniak – Hufiec Otwock
 • Marta Grunt – Hufiec Otwock
 • Oliwia Wajgelt – Hufiec Otwock
 • Julia Konstantyn – Hufiec Otwock
 • Anna Żórawska – Hufiec Otwock
 • Agata Żórawska – Hufiec Otwock
 • Danuta Bodalska-Kowalska – Hufiec Otwock
 • Weronika Kacprowicz – Hufiec Pruszków
 • Bartosz Widłak – Hufiec Otwock
 • Edyta Bąk – Hufiec Otwock
 • Amelia Bielińska – Hufiec Otwock
 • Jakub Nowak – Hufiec Otwock
 • Max Ostrowski – Hufiec Otwock
 • Patryk Basiak – Hufiec Warszawa Wawer
 • Bartosz Fedorczuk – Hufiec Warszawa Żoliborz
 • Waleria Stępień-Dąbrowska Otwock
 • Janina Lużyńska – Hufiec Warszawa Żoliborz
 • Anna Radecka – Hufiec Warszawa Wawer
 • Hubert Janczewski – Hufiec Warszawa Wawer
 • Antoni Łabudzki – Hufiec Otwock

 Czuwaj!

hm. Tomasz GRODZKI