227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

 Otwock, 4 kwietnia 2017 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L. 2 / 2017

3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Ogłaszam 123 Wielopoziomową Drużynę Harcerską „Wędrowne Ptaki” – jednostką specjalnościową w specjalności turystycznej.
3.2.2. Otwieram okres próbny 111 Drużynie Harcerskiej „Cichociemni” działającej przy Szkole Podstawowej w Malcanowie.
3.2.3. W związku z zaprzestaniem działalności rozwiązuję 55 Drużynę Harcerską.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Zwalniam pwd. Monikę Sierpińską z funkcji drużynowej 65 Gromady Zuchowej „Mali Globtroterzy”.
3.3.2. Mianuję druhnę Karolinę Szeremetę drużynową 65 Gromady Zuchowej „Mali Globtroterzy”.
3.3.3. Zwalniam pwd. Alicję Bąk z funkcji drużynowej 3 Drużyny Harcerskiej „Zawiszacy”.
3.3.4. Mianuję druhnę Sandrę Maciak drużynową 3 Drużyny Harcerskiej „Zawiszacy”. Opiekunem drużyny mianuję pwd. Alicję Bąk.
3.3.5. Zwalniam pwd. Alicję Bąk z funkcji drużynowej 3 Gromady Zuchowej „Zawiszątka”.
3.3.4. Mianuję druhnę Natalię Śliwińską drużynową 3 Gromady Zuchowej „Zawiszątka”. Opiekunem drużyny mianuję pwd. Alicję Bąk.
3.3.5. Mianuję pwd. Agnieszkę Rak drużynową 111 próbnej Drużyny Harcerskiej „Cichociemni”.
3.3.6. Zwalniam druha Rafała Zająca z funkcji drużynowego 55 Drużyny Harcerskiej.

5. Szczepy, związki drużyn

5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn

5.3.1. Zwalniam phm. Przemysława Janczuka z funkcji przewodniczącego Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych przy Szczepie NIE.
5.3.2. Mianuję pwd. Milenę Krydowską przewodniczącą Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych przy Szczepie NIE.

13. Inne

13.1. Informuję, że Kurs Drużynowych Zuchowych „Baker Street” ukończyła druhna Karolina Szeremeta.
13.2. Informuję, że Kurs Przybocznych „London Bridge” ukończyli druhny i druhowie:

  • Klaudia Wrońska,
  • Adama Bętkowski.

13.3. Na wniosek Przewodniczącego Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych działającej przy Szczepie NIE otwieram pwd. Magdalenie Kozioł próbę na stopień Harcerki Rzeczpospolitej (opiekun phm. Aleksandra Łysik).

 Czuwaj!

hm. Tomasz GRODZKI