227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

 Otwock, 13 kwietnia 2017 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L. 3 / 2017

Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP Ls.1/2017 z dnia 22.02.2017 r.

„11. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia (…)
11.2. Listy Pochwalne Naczelnika ZHP
Wyróżniam Listem Pochwalnym następujące Druhny i Druhów: (…)
5. phm. Paweł MAJKOWSKI Otwock
6. pwd. Agnieszka RAK Otwock„

Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP L.4/2017 z dnia 17.02.2017 r.

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje (…)
1.2.3. Informuję, o wynikach zbiórek wyborczych zwołanych w celu uzupełnienia składu delegatów na Zjazd ZHP: (…)
- phm. Adam ŻÓRAWSKI (Hufiec Otwock) – delegat Rejonu Hufców nr 2 (Celestynów, Otwock, Warszawa-Ursynów, Piaseczno, Sulejówek);

Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP L.5/2017 z dnia 29.03.2017 r.

„13. Odznaka Kadry Kształcącej
13.1. Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej
13.3.1. Na wniosek Komendantki Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja” Przyznaję Brązową Odznakę Kadry Kształcącej z ważnością do 29 marca 2020 r. następującym druhnom i druhom:
- phm. Aleksandrze ŁYSIK (Hufiec Otwock) – BOKK/996/2017;
- hm. Michałowi ŁABUDZKIEMU (Hufiec Otwock) – BOKK/997/2017;”

2. Hufiec

2.1. Zwolnienia w komendzie hufca

2.1.1. Przyjmuję rezygnację phm. Karola Ptasznika z funkcji Pełnomocnika Komendanta Hufca ds. Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej. Dziękuję za pełnienie funkcji pełnomocnika.
2.1.2. Przyjmuję rezygnację phm. Karola Ptasznika z członkostwa w Zespole Kadry Kształcącej Hufca Otwock.

3. Drużyny

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Zwalniam pwd. Milenę Krydowską z funkcji drużynowej 77 Drużyny Harcerskiej „Niewymierni”.
3.3.2. Mianuję druhnę Sandrę Celińską drużynową 77 Drużyny Harcerskiej „Niewymierni”. Opiekunem drużyny mianuję pwd. Milenę Krydowską.
3.3.3. Zwalniam phm. Karolinę Ptasznik z funkcji drużynowej 5 Gromady Zuchowej „Leśne Ludki”.
3.3.4. Mianuję pwd. Aleksandrę Sikorę drużynową 5 Gromady Zuchowej „Leśne Ludki”.

7. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 6 marca 2017 r. zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień przewodnika druhnom:

  • Annie Majewskiej (opiekun próby hm. Magdalena Grodzka),
  • Martynie Dzierżanowskiej (opiekun próby hm. Sylwia Rafał).

7.1.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 12 kwietnia 2017 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Zuzannę Warszawską (opiekun próby hm. Sylwia Rafał).

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 12 kwietnia 2017 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki następującym druhnom:

  • Sandra Maciak (opiekun próby hm. Magdalena Grodzka),
  • Karolina Szeremeta (opiekun próby hm. Magdalena Grodzka),
  • Paulina Maria Murzyn (opiekun próby hm. Magdalena Grodzka),
  • Natalia Gołębiewska (opiekun próby phm. Przemysław Janczuk).

 Czuwaj!

hm. Tomasz GRODZKI