227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

 Otwock, 17 maja 2017 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L. 4 / 2017

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1 Informuję o decyzji Komendy Hufca z dnia 11 maja 2017 w sprawie uzupełnienia składu Komendy o druha phm. Przemysława Janczuka.

3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.2. Otwieram okres próbny 224 Drużynie Harcerskiej „Niepowtarzalni” działającej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Otwocku (Szczep „NIE”).

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Mianuję Natalię Gołębiewską drużynową próbnej 224 Drużyny Harcerskiej „Niepowtarzalni” (opiekun drużyny phm. Przemysław Janczuk).

 

7. Mianowania instruktorów

7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 8 maja 2017 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni druhnie Aleksandrze Sikorze (opiekun hm. Magdalena Grodzka).

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów

7.5.1. Z dniem 21 kwietnia 2017 r. przyjmuję przewodniczkę Magdalenę Kozioł w poczet instruktorów ZHP.

13. Inne

13.1. Na wniosek Przewodniczącej Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych działającej przy Szczepie „NIE” z dniem 2 maja 2017 r.:

 • otwieram druhnie Annie Kocielnik próbę na stopień Samarytanki (opiekun pwd. Milena Krydowska),
 • otwieram druhnie Zuzannie Smolińskiej próbę na stopień Samarytanki (opiekun sam. Julia Skiba),
 • otwieram druhnie Julii Grodzkiej próbę na stopień Samarytanki (opiekun sam. Julia Skiba),
 • otwieram druhowi Antoniemu Łabudzkiemu próbę na stopień Ćwika (opiekun phm. Przemysław Janczuk),
 • otwieram sam. Julii Krawczyk próbę na Naramiennik Wędrowniczy (opiekun pwd. Aleksandra Mądra),
 • otwieram sam. Sandrze Celińskiej próbę na Naramiennik Wędrowniczy (opiekun phm. Przemysław Janczuk),
 • otwieram ćw. Arturowi Bieńkowskiemu próbę na Naramiennik Wędrowniczy (opiekun sam. Joanna Drozd).

13.2. Na wniosek Przewodniczącej Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych działającej przy Szczepie „NIE” z dniem 17 maja 2017 r.:

 • zamykam druhowi Piotrowi Przeździeckiemu próbę na stopień ćwika z wynikiem pozytywnym (opiekun HO Aneta Gryz),
 • zamykam druhnie Annie Kocielnik próbę na stopień samarytanki z wynikiem pozytywnym (opiekun pwd. Milena Krydowska),
 • otwieram druhnie Lilianie Elis próbę na naramiennik wędrowniczy (opiekun phm. Przemysław Janczuk),
 • otwieram druhowi Piotrowi Przeździeckiemu próbę na naramiennik wędrowniczy (opiekun HO Aneta Gryz).

13.3. Na wniosek Przewodniczącej Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych działającej przy Szczepie „NIE” z dniem 2 maja 2017 r.:

 • zamykam druhnie Katarzynie Długosz z wynikiem pozytywnym próbę na stopień Samarytanki (opiekun ćw. Marcin Kurowski),
 • zamykam druhowi Jakubowi Boguszowi z wynikiem pozytywnym próbę na Naramiennik Wędrowniczy (opiekun phm. Przemysław Janczuk).

13.4. Na wniosek Przewodniczącej Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych działającej przy Szczepie „AN” z dniem 2 maja 2017 r.:

 • otwieram druhnie Karolinie Szeremecie próbę na Naramiennik Wędrowniczy (opiekun druhna Klaudia Boruta),
 • otwieram druhnie Aleksandrze Kalińskiej próbę na Naramiennik Wędrowniczy (opiekun phm. Paweł Majkowski).

 Czuwaj!

hm. Tomasz GRODZKI