227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

 Otwock, 24 czerwca 2017 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L. 5 / 2017

Rok harcerski dobiegł końca. Spotykamy się na uroczystym apelu, aby podsumować i zakończyć naszą całoroczną pracę. Wiem, że już teraz myślicie o nadchodzących koloniach i obozach.
Miniony rok obfitował w wiele ważnych wydarzeń, z których czerpaliście doświadczenie, radość i energię do kolejnych zadań.
Życzę Wam bezpiecznych wakacji. Aby obfitowały w wiele niezapomnianych wrażeń. Aby obozy i kolonie przebiegły szczęśliwie i trwały jak najdłużej. Abyście naładowali akumulatory na kolejny harcerski rok.

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Przyjmuję z dniem 18 maja 2017 r. rezygnację phm. Karola Ptasznika z funkcji członka Komendy Hufca. Życzę Ci Karolu pomyślności i wytrwałości w nowych działaniach.
1.2.2 Informuję o decyzji Komendy Hufca z dnia 19 maja 2017 w sprawie uzupełnienia składu Komendy o druhnę pwd. Aleksandrę Sikorę.

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Zamykam okres próbny z wynikiem negatywnym i rozwiązuję 69 Drużynę Harcerzy „Reduta”.
3.2.2. Zamykam okres próbny z wynikiem pozytywnym 81 Drużynie Harcerskiej.
3.2.3. Zatwierdzam zmianę nazwy 77 Gromady Zuchowej na „Ciemna Strona Pomidora”.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Mianuję druhnę Klaudię Borutę opiekunem 65 Gromady Zuchowej „Mali Globtroterzy”.
3.3.2. Zwalniam druha Michała Kaliszewskiego z funkcji drużynowego 69 Drużyny Harcerzy „Reduta”.
3.3.4. Zwalniam druha pwd. Marcina Janusa – Wyglądałę z funkcji drużynowego 35 Józefowskiej Drużyny Wędrowniczej.
3.3.5. Zatwierdzam wybór rady drużyny i mianuję druhnę Honoratę Naumiuk drużynową 35 Józefowskiej Drużyny Wędrowniczej.

5. Szczepy, związki drużyn
5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn
5.3.1. Zwalniam phm. Karola Ptasznika z funkcji Komendanta Szczepu DHiZ w Józefowie.
5.3.2. Mianuję pwd. Aleksandrę Sikorę Komendantem Szczepu DHiZ w Józefowie.
5.3.3. Powołuję przy Szczepie Świder Kapitułę Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych w składzie:
• pwd. Magdalena Kozioł – przewodnicząca,
• pwd. Agata Galbarska – zastępczyni,
• pwd. Aleksandra Mądra,
• phm. Adam Żórawski.

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 20 czerwca 2017 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Agatę Galbarską (opiekun phm. Łukasz Lutoborski).
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 20 czerwca 2017 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Julii Galbarskiej (opiekun hm. Magdalena Grodzka).

13. Inne
13.1. Na wniosek Przewodniczącej Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych działającej przy Szczepie „NIE” z dniem 12 czerwca 2017 r.:
• otwieram sam. Annie Kocielnik próbę na Naramiennik Wędrowniczy (opiekun Jan Brzósko),
• otwieram sam. Katarzynie Długosz próbę na Naramiennik Wędrowniczy (opiekun Natalia Gołębiewska),
• otwieram druhnie Aleksandrze Salamończyk próbę na Naramiennik Wędrowniczy (opiekun pwd. Milena Krydowska).
13.2. Na wniosek Przewodniczącej Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych działającej przy Szczepie „AN” z dniem 22 czerwca 2017 r.:
• zamykam próbę na naramiennik wędrowniczy sam. Julii Galbarskiej (opiekun sam. Natalia Olpińska),
• zamykam próbę i przyznaję stopień Harcerki Orlej sam. Natalii Olpińskiej (opiekun hm. Izabela Łabudzka).

 Czuwaj!

hm. Tomasz GRODZKI