227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

 Otwock, 24 czerwca 2017 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L. 6 / 2017

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1. Na podstawie uchwały Komendy Hufca ZHP w Otwocku nadaję Honorową Odznakę Zasłużony dla Hufca ZHP Otwock:
• druhnie phm. Aleksandrze Łysik,
• druhowi phm. Przemysławowi Janczukowi,
• druhowi phm. Pawłowi Majkowskiemu,
• druhowi phm. Karolowi Ptasznikowi,
• druhowi phm. Adamowi Żórawskiemu.

 Czuwaj!

hm. Tomasz GRODZKI