227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

 Otwock, 3 września 2017 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L. 7 / 2017

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Podaję do wiadomości listę osób posiadających czynne prawo wyborcze na zbiórkę wyborczą rejonu hufców w dniu 17 września 2017 r. w Sulejówku (ul. 3 Maja 21):
(rozpoczęcie o godz. 17:00)
• phm. Bany Michał – drużynowy 123 DHS „Wędrowne Ptaki”,
• hm. Bugaj Urszula – członkini Komisji Stopni Instruktorskich, Naczelnik Poczty Harcerskiej nr 75,
• Celińska Sandra – drużynowa 77 DH "Niewymierni",
• pwd. Cichecki Mateusz – drużynowy 5 DH „Leśni”, Przewodniczący Harcerskiego Klubu Specjalnościowego „Kaliber”
• Cyra Jakub – drużynowy 69 DH „Świt”,
• pwd. Dębecki Bartek – drużynowy 3 drużyny harcerzy starszych w Józefowie,
• Dobrzyński Paweł – kapelan hufca,

• phm. Duszyńska Kinga – Przewodnicząca Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych Szczepu AN,
• Fabińska Oliwia – drużynowa 1 DH,
• pwd. Falińska-Urbaniak Ilona – członkini Komisji Rewizyjnej Hufca,
• Galbarska Agata – drużynowa 69 DHS „Azymut”,
• Galbarska Julia – drużynowa 8 Drużyny Wędrowniczej,
• Gołębiewska Natalia – drużynowa 224 drużyny harcerskiej „Niepowtarzalni”,
• hm. Grodzka Magdalena – członkini Zespołu Kadry Kształcącej, członkini Komisji Stopni Instruktorskich, członkini Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich,
• hm. Grodzki Mirosław – Przewodniczący Kręgu Instruktorskiego „Leśni”,
• hm. Grodzki Tomasz – Komendant Hufca,
• Gulbiński Piotr – drużynowy 69 drużyny harcerskiej „Ventus” w Karczewie,
• phm. Janczuk Przemysław – Komendant Szczepu "Nie", drużynowy 77 DHS „Niezwyczajni” imienia Jana Bytnara RUDEGO,
• Janiszewska Sylwia – drużynowa 12 DHS „Niezapominajka”,
• pwd. Jaworski Piotr – członek Komisji Rewizyjnej Hufca,
• Jedliński Hubert – kwatermistrz hufca,
• Kalińska Aleksandra – drużynowa 1 próbnej gromady zuchowej w Woli Karczewskiej,
• pwd. Kępka Tomasz – Zastępca Komendanta Hufca,
• hm. Komorowski Janusz – Przewodniczący Kręgu Seniorów „Sosna”,
• pwd. Kostrzewa Piotr – członek Zespołu Kadry Kształcącej,
• Kowalska Olga – drużynowa 5 DHS „Leśni”,
• pwd. Kozioł Magdalena – drużynowa 69 gromady zuchowej „Madagaskar”, Przewodnicząca Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych przy Szczepie Świder,
• Krawczyk Julia – drużynowa próbnej 69 Gromady Zuchowej „Nibylandia”,
• pwd. Krydowska Milena – Przewodnicząca Kapituły Stopni Harcerskich, Starszoharcerskich i Wędrowniczych Szczepu „Nie”,
• phm. Lutoborski Łukasz – członek Komisji Stopni Instruktorskich,
• hm. Łabudzka Izabela – Szefowa Zespołu Kadry Kształcącej, Przewodnicząca Komisji Stopni Instruktorskich,
• phm. Łabudzki Michał – Przewodniczący Kręgu Instruktorskiego „Zawrat”,
• phm. Łysik Aleksandra – Członkini Komendy Hufca, komendantka Szczepu „Świder”, członkini Zespołu Kadry Kształcącej,
• Maciak Sandra – drużynowa 3 DH „Zawiszacy”,
• phm. Majewski Robert – Członek Komisji Rewizyjnej Hufca,
• phm. Majkowski Paweł – Członek Komendy Hufca, komendant Szczepu „Abstrakcyjna Nastolarnia”, drużynowy 8 DHS im. Jana Piwnika - Majora Ponurego, drużynowy 1 Drużyny Starszoharcerskiej w Woli Karczewskiej,
• pwd. Mądra Aleksandra – drużynowa 69 DH "Zarzewie",
• Murzyn Paulina – drużynowa 77 GZ "Nieskończoność",
• Naumiuk Honorata – drużynowy 35 DW "Legendarni",
• Olpińska Natalia – drużynowa 81 drużyny harcerskiej w Otwocku,
• phm. Ptasznik Karol – członek Zespołu Kadry Kształcącej,
• phm. Ptasznik Karolina – członkini Komisji Stopni Instruktorskich,
• hm. Rafał Sylwia – Zastępca Komendanta Hufca, członkini Zespołu Kadry Kształcącej, członkini Komisji Stopni Instruktorskich,
• pwd. Rak Agnieszka – drużynowa 55 GZ "Leśne Skrzaty", drużynowa 56 próbnej gromady zuchowej, drużynowa próbnej 111 drużyny harcerskiej „Cichociemni”,
• pwd. Rodenko Dominika – skarbnik hufca,
• Salamończyk Aleksandra – drużynowa próbnej 17 gromady zuchowej „Ciemna Strona Pomidora”,
• pwd. Sikora Aleksandra – członkini Komendy Hufca, Komendantka Szczepu DHiZ w Józefowie, drużynowa 5 gromady zuchowej „Leśne Ludki”,
• Szeremeta Karolina – drużynowa 65 GZ „Mali Globtroterzy”,
• Śliwińska Natalia – drużynowa 3 GZ w Józefowie,
• Trzaskowska Julia – drużynowa 8 DH „Szara Łatka”,
• Trzaskowski Maciej – Szef Harcerskiego Klubu Ratowniczego,
• phm. Żórawski Adam – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca.

 Czuwaj!

hm. Tomasz GRODZKI