227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

 Otwock, 29 października 2017 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L. 9 / 2017

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje
1.2.1. Informuję o uchwale Komendy Hufca ZHP Otwock z dnia 4 października 2017 r. zwołującej na dzień 25 listopada 2017 r. Zjazd Sprawozdawczy Hufca. Zjazd rozpocznie się o godzinie 15:00 w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 10.
1.2.2 Podaję do wiadomości listę osób posiadających czynne prawo wyborcze:

 • phm. Bany Michał – drużynowy 123 SWDH „Wędrowne Ptaki”,
 • pwd. Bany Beata – przyboczna 123 SWDH „Wędrowne Ptaki”,
 • pwd. Bąk Alicja – przewodnicząca Kapituły Stopni HSiW przy Szczepie Józefów,
 • hm. Bugaj Urszula – członkini Komisji Stopni Instruktorskich, naczelniczka Poczty Harcerskiej nr 75,
 • Celińska Sandra – drużynowa 77 DH "Niewymierni",
 • pwd. Cichecki Mateusz – drużynowy 5 DH „Leśni”, przewodniczący Harcerskiego Klubu Specjalnościowego „Kaliber”
 • pwd. Dębecki Bartek – drużynowy 3 DHS w Józefowie,
 • Długosz Katarzyna – drużynowa 12 DHS „Niezapominajka”,
 • Dobrzyński Paweł – kapelan hufca,
 • phm. Duszyńska Kinga – przewodnicząca Kapituły Stopni SiW przy Szczepie AN,
 • Fabińska Oliwia – drużynowa 1 DH,
 • pwd. Galbarska Agata – komendantka Szczepu „Świder”, drużynowa 69 DHS „Azymut”,
 • Galbarska Julia – drużynowa 8 DW,
 • hm. Grodzka Magdalena – członkini Zespołu Kadry Kształcącej, członkini Komisji Stopni Instruktorskich, członkini Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich,
 • hm. Grodzki Mirosław – przewodniczący Kręgu Instruktorskiego „Leśni”,
 • hm. Grodzki Tomasz – komendant hufca,
 • Gulbiński Piotr – drużynowy 69 DH „Ventus”,
 • phm. Janczuk Przemysław – komendant Szczepu "Nie", drużynowy 77 DHS „Niezwyczajni” imienia Jana Bytnara RUDEGO,
 • pwd. Jaworski Piotr – członek Komisji Rewizyjnej Hufca,
 • pwd. Kępka Tomasz – zastępca komendanta hufca,
 • hm. Komorowski Janusz – przewodniczący Kręgu Seniorów „Sosna”,
 • Konstantyn Julia – drużynowa 8 DH „Szara Łatka”,
 • pwd. Kostrzewa Piotr – członek Zespołu Kadry Kształcącej,
 • Kowalska Olga – drużynowa 5 DHS „Leśni”,
 • pwd. Kozioł Magdalena – drużynowa 69 GZ „Madagaskar”, przewodnicząca Kapituły Stopni SiW przy Szczepie Świder,
 • pwd. Krydowska Milena – przewodnicząca Kapituły Stopni HSiW przy Szczepie „Nie”,
 • phm. Lutoborski Łukasz – członek Komisji Stopni Instruktorskich,
 • hm. Łabudzka Izabela – szefowa Zespołu Kadry Kształcącej, przewodnicząca Komisji Stopni Instruktorskich,
 • phm. Łabudzki Michał – przewodniczący Kręgu Instruktorskiego „Zawrat”,
 • phm. Łysik Aleksandra – członkini Komendy Hufca, członkini Zespołu Kadry Kształcącej,
 • Maciak Sandra – drużynowa 3 DH „Zawiszacy”,
 • phm. Majewski Robert – członek Komisji Rewizyjnej Hufca,
 • phm. Majkowski Paweł – członek Komendy Hufca, komendant Szczepu AN, drużynowy 8 DHS im. Jana Piwnika - Majora Ponurego, drużynowy 1 DHS w Woli Karczewskiej,
 • pwd. Mądra Aleksandra – drużynowa 69 DH "Zarzewie",
 • Murzyn Paulina – drużynowa 77 GZ "Nieskończoność",
 • Naumiuk Honorata – drużynowa 35 DW "Legendarni",
 • Olpińska Natalia – drużynowa 81 DH w Otwocku,
 • phm. Ptasznik Karol – członek Zespołu Kadry Kształcącej,
 • Przeździecki Piotr – drużynowy 77 DHS „Nieśmiertelni”,
 • hm. Rafał Sylwia – zastępczyni komendanta hufca, członkini Zespołu Kadry Kształcącej, członkini Komisji Stopni Instruktorskich,
 • pwd. Rak Agnieszka – drużynowa 55 GZ "Leśne Skrzaty", drużynowa 56 próbnej GZ, drużynowa próbnej 111 DH „Cichociemni”,
 • pwd. Rodenko Dominika – skarbniczka hufca,
 • Salamończyk Aleksandra – drużynowa próbnej 17 GZ „Ciemna Strona Pomidora”,
 • pwd. Sikora Aleksandra – członkini Komendy Hufca, komendantka Szczepu DHiZ w Józefowie, drużynowa 5 GZ „Leśne Ludki”,
 • Szeremeta Karolina – drużynowa 65 GZ „Mali Globtroterzy”,
 • Śliwińska Natalia – drużynowa 3 GZ w Józefowie,
 • Zbysińska Marta – drużynowa 123 Drużyny Wędrowniczej,
 • phm. Żórawski Adam – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca.

3. Drużyny

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam druhnę Sylwię Janiszewską z funkcji drużynowej 12 DHS „Niezapominajka”.
3.3.2. Mianuję druhnę Katarzynę Długosz drużynową 12 DHS „Niezapominajka”.
3.3.3. Zwalniam druhnę Julię Trzaskowską z funkcji drużynowej 8 DH „Szara Łatka”.
3.3.4. Mianuję druhnę Julię Konstantyn drużynową 8 DH „Szara Łatka”.

5. Szczepy, związki drużyn

5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn
5.3.1. Zwalniam druhnę phm. Aleksandrę Łysik z funkcji komendantki Szczepu Świder. Dziękuję Ci Olu za Twoją pracę i zaangażowanie na tej funkcji. Życzę powodzenia w realizacji kolejnych zadań.
5.3.2. Mianuję druhnę pwd. Agatę Galbarską komendantką Szczepu Świder.

7. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 9 października 2017 r. zamykam próbę na stopień przewodniczki z wynikiem negatywnym druhnom: Sylwii Janiszewskiej i Julii Dzierżak (opiekun: druh phm. Robert Majewski).
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 9 października 2017 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Sandrze Celińskiej (opiekun: druh phm. Przemysław Janczuk)

8. Zaliczanie służby instruktorskiej

8.1 Zaliczam służbę instruktorską za rok 2016/2017 następującym druhnom i druhom:

 • phm. Bany Michał,
 • pwd. Bany Beata,
 • pwd. Bąk Alicja,
 • hm. Bugaj Urszula,
 • pwd. Cichecki Mateusz,
 • pwd. Dębecki Bartosz,
 • phm. Duszyńska Kinga,
 • hm. Grodzka Magdalena,
 • hm. Grodzki Mirosław,
 • phm. Janczuk Przemysław,
 • pwd. Janus-Wyglądała Marcin,
 • pwd. Jaworski Piotr,
 • pwd. Kępka Tomasz,
 • hm. Komorowski Janusz,
 • pwd. Kostrzewa Piotr,
 • pwd. Kozioł Magdalena,
 • pwd. Krydowska Milena,
 • phm. Lutoborski Łukasz,
 • hm. Łabudzka Izabela,
 • phm. Łabudzki Michał,
 • phm. Łysik Aleksandra,
 • phm. Majewski Robert,
 • phm. Majkowski Paweł,
 • pwd. Mądra Aleksandra,
 • pwd. Michalczyk Izabela,
 • pwd. Michalczyk Marcin,
 • phm. Ptasznik Karol,
 • hm. Rafał Sylwia,
 • pwd. Rak Agnieszka,
 • pwd. Rodenko Dominika,
 • pwd. Sierpińska Monika,
 • phm. Żórawski Adam.

13. Inne

13.1. Na wniosek Przewodniczącej Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych przy Szczepie NIE z dnia 27 września 2017 r. zamykam próbę na naramiennik wędrowniczy druhnom:

 • sam. Sandrze Celińskiej (opiekun: druh phm. Przemysław Janczuk)
 • sam. Katarzynie Długosz (opiekunka: druhna Natalia Gołębiewska)

13.2. Powołuję przy Szczepie Józefów Kapitułę Stopni Harcerskich, Starszoharcerskich i Wędrowniczych w składzie: druhna pwd. Alicja Bąk, druhna pwd. Aleksandra Sikora i druh pwd. Bartek Dębecki.
13.3. Mianuję druhnę pwd. Alicję Bąk Przewodniczącą Kapituły Stopni Harcerskich, Starszoharcerskich i Wędrowniczych działającej przy Szczepie Józefów.
13.4. Na wniosek Przewodniczącej Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych przy Szczepie NIE z dnia 18 października 2017 r. zamykam próbę i przyznaję stopień samarytanki druhnom:

 • Julii Skibie (opiekun: druh phm. Przemysław Janczuk),
 • Zuzannie Smolińskiej (opiekunka: druhna Aneta Gryz).

13.5. Na wniosek Przewodniczącej Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych przy Szczepie NIE z dnia 18 października 2017 r. otwieram próbę na stopień wywiadowcy druhowi Bartłomiejowi Kołodziejowi (opiekun: druh Piotr Przeździecki).
13.6. Na wniosek Przewodniczącej Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych przy Szczepie NIE z dnia 18 października 2017 r. otwieram próbę na naramiennik wędrowniczy druhnom:

 • Julii Skibie (opiekun: druh phm. Przemysław Janczuk),
 • Zuzannie Smolińskiej (opiekunka: druhna Aneta Gryz).

 Czuwaj!

hm. Tomasz GRODZKI