227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

 Otwock, 24 listopada 2017 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L. 10 / 2017

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Uzupełniam listę osób posiadających czynne prawo wyborcze na Zjazd Sprawozdawczy Hufca w dniu 25 listopada 2017 r.:

 • Cyra Jakub – drużynowy 69 DH „Świt”,
 • pwd. Falińska-Urbaniak Ilona – członkini Komisji Rewizyjnej Hufca,
 • Gołębiewska Natalia – drużynowa 224 drużyny harcerskiej „Niepowtarzalni”,
 • Kalińska Aleksandra – drużynowa 1 próbnej gromady zuchowej w Woli Karczewskiej,
 • Krawczyk Julia – drużynowa próbnej 69 Gromady Zuchowej „Nibylandia”.


2. Hufiec

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

2.3.1. Powołuję Komendę Kursu Przewodnikowskiego EKSPEDYCJA i powołuję w jego skład następujące druhny i druhów:

 • hm. Izabela Łabudzka – komendant,
 • phm. Aleksandra Łysik – z-ca ds programowych,
 • pwd. Bartek Dębecki – z-ca ds organizacyjnych,
 • hm. Magdalena Grodzka – instruktor programowy,
 • pwd. Aleksandra Mądra – instruktor programowy,
 • hm. Sylwia Rafał – instruktor programowy.

3. Drużyny

3.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów

3.1.1. Zmieniam nazwę 77 Drużyny Harcerzy Starszych „Niezwyczajni” imienia Jana Bytnara RUDEGO na 77 Drużynę Wędrowniczą „Niezwyczajni” imienia Jana Bytnara RUDEGO.

7. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 23 listopada 2017 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druha Jakuba Pacułę (opiekun phm. Michał Łabudzki).

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 23 listopada 2017 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki następującym druhnom:

 • Aleksandra Mądra (opiekun phm. Michał Łabudzki),
 • Katarzyna Krogulska (opiekun hm. Izabela Łabudzka).

8. Zaliczanie służby instruktorskiej

8.1 Zaliczam służbę instruktorską za rok 2016/2017 następującym druhnom i druhom:

 • pwd. Ilona Urbaniak – Falińska.

13. Inne

13.1. Na wniosek przewodniczącej Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych przy Szczepie AN z 6 listopada 2017 r. zamykam próbę i przyznaję naramiennik wędrowniczy druhnie Karolinie Szeremecie (opiekun Klaudia Boruta).

13.2. Na wniosek przewodniczącej Kapituły Stopni Harcerskich, Starszoharcerskich i Wędrowniczych przy Szczepie Józefów otwieram próbę:

 • na stopień harcerza orlego – Cezaremu Haryckiemu (opiekun pwd. Aleksandra Sikora),
 • na stopień pionierki – Edycie Bąk (opiekun pwd. Bartek Dębecki),
 • na stopień odkrywcy – Bartkowi Widłakowi (opiekun pwd. Alicja Bąk).

 Czuwaj!

hm. Tomasz GRODZKI