227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

 Otwock, 7 marca 2018 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L. 1 / 2018

Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP L.15/2017 z dnia 6 grudnia 2017 r.:

11. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia
11.1. Odznaczenia harcerskie

Podaję do wiadomości decyzję Przewodniczącego ZHP nr 52/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie odznaczenia Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”:

11.1.2. Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują: Chorągiew Stołeczna ZHP (...)

• hm. Izabela ŁABUDZKA
• hm. Magdalena GRODZKA
• hm. Sylwia RAFAŁ

11.1.3. Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują: Chorągiew Stołeczna ZHP (...)

• phm. Michał ŁABUDZKI

Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP L.13/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. (...)

13. Inne (...)
13.2. Informuję o ukończeniu kursu dla kadry kształcącej drużynowych "Metodyk!", w dniach 27-29.10.2017 r. we Wrocławiu, przez druhny i druhów:

• hm. Magdalena GRODZKA - Chorągiew Stołeczna.

2. Hufiec

2.1. Zwolnienia w komendzie hufca

2.1.1. Zwalniam hm. Izabelę Łabudzką z funkcji Szefowej Zespołu Kadry Kształcącej. Dziękuję Ci Izo za ogrom pracy włożonej w zadania związane z pełnieniem funkcji.

2.1.2. Zwalniam druha Huberta Jedlińskiego z funkcji kwatermistrza Hufca. Dziękuję za pełnienie funkcji kwatermistrza.

2.2. Mianowania w komendzie hufca

2.2.1. Mianuję phm. Aleksandrę Łysik Szefową Zespołu Kadry Kształcącej. Życzę Ci Olu wytrwałości i satysfakcji z pełnienia tej funkcji.

2.2.2. Mianuję pwd. Marcina Janus-Wyglądała Kwatermistrzem Hufca. Życzę Ci Marcinie wytrwałości i sukcesów na nowej funkcji.

2.2.3. Mianuję druha Jakuba Kordel Szefem Zespołu Promocji Hufca.

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

2.3.1. Powołuję Zespół Promocji Hufca w składzie:

 • Jakub Kordel – szef zespołu,
 • Klaudia Wrońska,
 • Danuta Bodalska,
 • Zofia Sułkowska,
 • phm. Paweł Majkowski,
 • phm. Adam Żórawski,
 • Marcin Olczak,
 • Jan Jarzyna.

2.3.1. Powołuję Zespół Programowy Hufca w składzie:

 • hm. Sylwia Rafał – szefowa zespołu,
 • Olga Kowalska
 • pwd. Magdalena Kozioł
 • Honorata Naumiuk
 • phm. Przemysław Janczuk

2.3.2. Rozwiązuję Komendę Kursu Przewodnikowskiego EKSPEDYCJA i zwalniam z jego składu następujące druhny i druhów:

 • hm. Izabela Łabudzka – komendant,
 • phm. Aleksandra Łysik – z-ca ds programowych,
 • pwd. Bartek Dębecki – z-ca ds organizacyjnych,
 • hm. Magdalena Grodzka – instruktor programowy,
 • pwd. Aleksandra Mądra – instruktor programowy,
 • hm. Sylwia Rafał – instruktor programowy.

3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Zmieniam nazwę 1 Drużyny Harcerzy Starszych na 1 Drużynę Wędrowniczą (Szczep AN - Wola Karczewska).

7. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 18 grudnia 2017 r. zamykam próbę na stopień przewodnika z wynikiem negatywnym druhowi Janowi Brzósko (opiekun phm. Karol Ptasznik)

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 18 grudnia 2017 r. otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi Cezaremu Haryckiemu (opiekun phm. Karol Ptasznik).

7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 18 grudnia 2017 r. otwieram próbę na stopień przewodnika druhnie Katarzynie Długosz (opiekun phm. Przemysław Janczuk).

7.2.3. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 18 grudnia 2017 r. otwieram próbę na stopień przewodnika druhnie Annie Kocielnik (opiekun phm. Przemysław Janczuk).

7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 13 lutego 2018 r. otwieram pwd. Magdalenie Kozioł próbę na stopień podharcmistrzyni (opiekun próby hm. Sylwia Rafał).

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1. Udzielam pochwały druhowi pwd. Marcinowi Janus – Wyglądała za przygotowanie reprezentacji Hufca podczas obstawy biegu Tropem Wilczym 2018.

13. Inne

13.1. Na wniosek przewodniczącej Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych przy Szczepie AN z 7 grudnia 2017 r. zamykam próbę i przyznaję naramiennik sam. Aleksandrze Kalińskiej (opiekun phm. Paweł Majkowski).

13.2. Na wniosek przewodniczącej Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych przy Szczepie AN z 11 grudnia 2017 r. otwieram próbę na stopień Harcerski Orlej sam. Aleksandrze Kalińskiej (opiekun phm. Paweł Majkowski).

13.3. Podaje do wiadomości że kurs przewodnikowski „Ekspedycja” ukończyli:

 • Katarzyna Krogulska
 • Kamil Pietraszek
 • Cezary Harycki
 • Marta Grunt
 • Jakub Ziółkowski
 • Katarzyna Długosz
 • Anna Kocielnik
 • Weronika Morochow
 • Artur Bieńkowski
 • Sandra Celińska
 • Julia Wąsowska
 • Piotr Przeździecki
 • Weronika Lechniak
 • Klaudia Rosa
 • Jan Jarzyna
 • Klaudia Burkowska
 • Agata Żórawska
 • Julia Konstantyn
 • Liliana Elis
 • Oliwia Wajgelt

13.4. Na wniosek szefa szkolenia Wędrowniczego Kursu Pierwszej Pomocy HSR nr 8/2018/WPP z dnia 4 lutego 2018 r. przyznaję odznakę Ratownika ZHP druhnom i druhom:

 • Dominika Błażejewicz,
 • Anna Grzegorczyk,
 • Zuzanna Malinowska,
 • Adrian Barański.

13.5. Na wniosek szefa szkolenia Wędrowniczego Kursu Pierwszej Pomocy HSR nr 12 z dnia 25 lutego 2018 r. przyznaję odznakę Ratownika ZHP druhnie Natalii Olpińskiej.

13.6. Na wniosek przewodniczącej Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych przy Szczepie NIE z dnia 17 stycznia 2018:

 • otwieram próbę na stopień pionierki druhnie Idze Gołębiewskiej - opiekun sam. Katarzyna Długosz,
 • otwieram próbę na stopień Harcerki Orlej druhnie Natalii Gołębiewskiej - opiekun HO Aneta Gryz,
 • otwieram próbę na stopień Harcerki Orlej sam. Annie Kocielnik - opiekun HO Aneta Gryz,
 • zamykam próbę na naramiennik wędrowniczy z wynikiem pozytywnym sam. Annie Kocielnik - opiekun druhna Natalia Gołębiewska,
 • zamykam próbę na naramiennik wędrowniczy z wynikiem pozytywnym ćw. Arturowi Bieńkowskiemu - opiekun sam. Joanna Drozd.

14. Sprostowania

14.1. Informuję, że w rozkazie L. 10/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. w punkcie 7.2.1 błędnie podano informację o otwarciu próby pwd. druhnie Aleksandrze Mądrej.

Było: „7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 23 listopada 2017 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki następującym druhnom:
• Aleksandra Mądra (opiekun phm. Michał Łabudzki), (…)”

Powinno być: „7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 23 listopada 2017 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni druhnie pwd. Aleksandrze Mądrej (opiekun phm. Michał Łabudzki).”

 Czuwaj!

hm. Tomasz GRODZKI