227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

 Otwock, 22 czerwca 2018 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L.4 / 2018

7. Mianowania instruktorów

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 9 maja 2018 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Zuzannie Smolińskiej (opiekun phm. Adam Żórawski).
7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 4 czerwca 2018 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Klaudii Burkowskiej (opiekun hm. Sylwia Rafał).

9. Przydział służbowy

9.1. Uzyskanie przydziału służbowego przez członka zwyczajnego ZHP

9.1.1. Przydział służbowy do Hufca ZHP Otwock otrzymuje druh Zbigniew Bugaj.
9.1.2. Przydział służbowy do Hufca ZHP Otwock otrzymuje druh Tomasz Kuczyński.

13. Inne

13.1. Na wniosek Przewodniczącej Kapituły Stopni Harcerskich, Starszoharcerskich i Wędrowniczych przy Szczepie Józefów:

• otwieram próbę na stopień harcerki orlej druhnie Sandrze Maciak,
• otwieram próbę na stopień samarytanki druhnie Dominice Błażejewicz,
• zamykam próbę z wynikiem pozytywnym na stopień samarytanki druhnie Zofii Adamowicz.

13.2. Na wniosek Przewodniczącej Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych przy Szczepie AN otwieram próbę na stopień Harcerki Orlej sam. Julii Galbarskiej, opiekun pwd. Natalia Olpińska.

13.3. Na wniosek Przewodniczącej Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych przy Szczepie NIE:

  • otwieram znak służby turystyce - odpowiedzialna Zuzanna Smolińska - w składzie Liliana Elis, Marta Grunt, Antoni Łabudzki, Piotr Przeździecki,
  • otwieram próbę na stopień samarytanki pion. Amelii Bartnickiej (opiekun phm Przemysław Janczuk),
  • otwieram próbę na naramiennik wędrowniczy sam. Marcie Grunt,
  • otwieram próbę na naramiennik wędrowniczy ćw. Antoniemu Łabudzkiemu,
  • otwieram próbę na stopień Harcerki Orlej dh Lilianie Elis (opiekun pwd Milena Janczuk),
  • zamykam próbę z wynikiem pozytywnym na stopień samarytanki pion. Marcie Grunt (opiekun phm Przemysław Janczuk),
  • zamykam próbę z wynikiem pozytywnym na stopień ćwika odkr. Antoniemu Łabudzkiemu (opiekun pwd. Mateusz Cichecki).

13.3. Podaję do wiadomości, że zgodnie z zapisami Uchwały nr 46/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 grudnia 2016 r. w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP, druh Zbigniew Bugaj uzyskuje przydział służbowy i nabywa członkostwo, nabywa prawo noszenia odznak organizacyjnych uzyskanych w okresie przed ustaniem członkostwa, może wystąpić o potwierdzenie faktu posiadania stopnia instruktorskiego do właściwej komisji stopni, zgodnie z przydziałem służbowym.
13.4. Podaję do wiadomości, że zgodnie z zapisami Uchwały nr 46/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 grudnia 2016 r. w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP, druh Tomasz Kuczyński uzyskuje przydział służbowy i nabywa członkostwo, nabywa prawo noszenia odznak organizacyjnych uzyskanych w okresie przed ustaniem członkostwa, może wystąpić o potwierdzenie faktu posiadania stopnia instruktorskiego do właściwej komisji stopni, zgodnie z przydziałem służbowym.

14. Sprostowania

14.1. Informuję, że w rozkazie L. 3/2018 z dnia 9 maja 2018 r. w punkcie 7.2.1 błędnie podano nazwisko opiekuna próby.
Było: „7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 9 kwietnia 2018 r. otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi Arturowi Bieńkowskiemu (opiekun phm. Przemysław Janczuk).”
Powinno być: „7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 9 kwietnia 2018 r. otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi Arturowi Bieńkowskiemu (opiekun hm. Sylwia Rafał).”
14.2. Informuję, że w rozkazie L. 3/2018 z dnia 9 maja 2018 r. w punkcie 13.3. błędnie podano nazwisko osoby otwierającej próbę.
Było: „otwieram próbę na stopień Harcerki Orlej sam. Katarzynie Długosz (opiekun pwd Milena Janczuk)”.
Powinno być: „otwieram próbę na stopień Harcerki Orlej sam. Klaudii Burkowskiej (opiekun pwd Milena Janczuk)”.

 Czuwaj!

hm. Tomasz GRODZKI