227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

 Otwock, 23 czerwca 2018 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L.5 / 2018

Zuchny i Zuchy,
Druhny i Druhowie,

Za nami pracowity i obfity w wydarzenia rok harcerski 2017/2018. Już za chwilę zapakujecie plecaki i ruszycie na obozy po harcerską przygodę. W ciągu ostatnich dziesięciu miesięcy uczestniczyliście w wielu zbiórkach, grach i wspólnych ogniskach. Poznaliście techniki harcerskie, które wykorzystacie nie tylko na obozach ale i w życiu. Wiele drużyn rozbudowało swoje składy, instruktorzy kształcili się i zdobywali stopnie. Uczestniczyliśmy w wielu imprezach miejskich, włączaliśmy się do współpracy z innymi organizacjami.

Wszystkie te działania nie byłyby możliwe, gdyby nie zaangażowanie kadr drużyn, szczepów i zespołów hufcowych. Dziękuję Wam za poświęcony czas, pomysły i często ciężką pracę. Dzięki Wam nasz Hufiec ciągle się rozwija. Dziękuje również, wszystkim naszym Przyjaciołom, Rodzicom oraz naszym Rodzinom za ich wsparcie i okazywaną pomoc i wyrozumiałość.

7. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 19 czerwca 2018 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Sandrę Maciak (opiekun hm. Magdalena Grodzka).

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 19 czerwca 2018 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnom Agacie Żórawskiej i Annie Żórawskiej (opiekun phm. Adam Żórawski).
7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 21 czerwca 2018 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Lilianie Elis (opiekun hm. Izabela Łabudzka).

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów

7.5.1. Z dniem 23 czerwca 2018 r. przyjmuję przewodniczkę Natalię Olpińską w poczet instruktorów ZHP.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1. Udzielam pochwały druhnom i druhom: Zuzannie Smolińskiej, Amelii Kąkol i Arturowi Bieńkowskiemu za zwycięstwo w punktacji na najaktywniejszych harcerzy w roku harcerskim 2017/2018.
12.2. Udzielam pochwały 77 Drużynie Wędrowniczej „Niezwyczajni” za zwycięstwo w punktacji na najaktywniejszą drużynę w roku harcerskim 2017/2018.
12.3. Udzielam pochwały Szczepowi NIE za zwycięstwo w punktacji na najaktywniejszy szczep w roku harcerskim 2017/2018.

13. Inne

13.1. Informuję o ukończeniu kursu przewodnikowskiego „Ekspedycja” przez druhnę Julię Grodzką i druha Marcina Olczaka.

 Czuwaj!

hm. Tomasz GRODZKI