227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

 Otwock, 21 września 2018 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L.8 / 2018

 

2. Hufiec

2.1. Zwolnienia w komendzie hufca

2.1.1. Przyjmuję rezygnację phm. Pawła Majkowskiego z funkcji członka Komendy Hufca. Dziękuję Pawłowi za jego zaangażowanie w pracę i życzę zrealizowania nowych zadań.

2.2. Mianowania w komendzie hufca

2.2.1. Mianuję pwd. Magdalenę Kozioł namiestniczką zuchową. Życzę Ci Magdo realizacji zadań jakie przed Tobą stoją.

3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Rozwiązuję 3 Drużynę Harcerzy Starszych i zmieniam przydział służbowy jej dotychczasowych członków do odpowiednio 5 DHS „Leśni” i 35 DW.
3.2.2. Zmieniam nazwę 5 DHS „Leśni” na 35 DHS.
3.2.3. Powołuję Harcerską Drużynę Pożarniczą działającą przy OSP w Józefowie (szczep Józefów).
3.2.4. Rozwiązuję 77 GZ „Ciemna Strona Pomidora”. Zmieniam przydział służbowy jej dotychczasowych członków do 17 GZ „Nietoperki”.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowego 3 Drużyny Harcerzy Starszych pwd. Bartosza Dębeckiego.
3.3.2. Zatwierdzam zmianę na funkcji drużynowego 35 DW. Zwalniam z tej funkcji druhnę Honoratę Naumiuk i mianuję drużynowym pwd. Bartosza Dębeckiego.
3.3.3. Mianuję pwd. Zuzannę Warszawską drużynową Harcerskiej Drużyny Pożarniczej.
3.3.4. Zwalniam druha Macieja Trzaskowskiego z funkcji szefa Harcerskiego Klubu Ratowniczego.
3.3.5. Mianuję pwd. Zuzannę Warszawską szefową Harcerskiego Klubu Ratowniczego.
3.3.6. Zwalniam pwd. Aleksandrę Sikorę z funkcji drużynowej 5 GZ „Leśne Ludki”.
3.3.7. Mianuję druhnę Julię Grodzką drużynową 5 GZ „Leśne Ludki”.
3.3.8. Mianuję pwd. Aleksandrę Sikorę opiekunem 5 GZ „Leśne Ludki”.
3.3.9. Zwalniam druhnę Julię Krawczyk z funkcji drużynowej 69 GZ „Nibylandia”.
3.3.10. Mianuję pwd. Magdalenę Kozioł drużynową 69 GZ „Nibylandia”.
3.3.11. Zwalniam pwd. Magdalenę Kozioł z funkcji drużynowej 69 GZ „Madagaskar”.
3.3.12. Mianuję druhnę Agatę Żórawską drużynową 69 GZ „Madagaskar”.
3.3.13. Zwalniam phm. Pawła Majkowskiego z funkcji drużynowego 1 DH.
3.3.14. Zatwierdzam zmianę na funkcji drużynowego 77 DW „Niezwyczajni” im. Jana Bytnara Rudego. Zwalniam z tej funkcji phm. Przemysława Janczuka i mianuję drużynowym druha Michała Śliwińskiego.
3.3.15. Zwalniam phm. Pawła Majkowskiego z funkcji drużynowego 8 DHS.
3.3.16. Zwalniam druhnę Paulinę Murzyn z funkcji drużynowej 77 GZ „Ciemna Strona Pomidora”.
3.3.17. Zwalniam phm. Pawła Majkowskiego z funkcji opiekuna 8 DH.
3.3.18. Mianuję druha Wojciecha Konstantyna opiekunem 8 DH.

5. Szczepy, związki drużyn

5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn

5.3.1. Zwalniam phm. Pawła Majkowskiego z funkcji komendanta Szczepu AN.
5.3.2. Mianuję pwd. Natalię Olpińską komendantką Szczepu AN.

8. Zaliczanie służby instruktorskiej

8.1 Zaliczam służbę instruktorską za rok 2017/2018 następującym druhnom i druhom:

 • phm. Bany Michał
 • pwd. Bany Beata
 • pwd. Bąk Alicja
 • pwd. Bednarczyk Beata
 • pwd. Cichecki Mateusz
 • pwd. Dębecki Bartosz
 • phm. Duszyńska Kinga
 • pwd. Falińska-Urbaniak Ilona
 • pwd. Galbarska Agata
 • hm. Grodzka Magdalena
 • hm. Grodzki Mirosław
 • phm. Janczuk Przemysław
 • pwd. Janus-Wyglądała Marcin
 • pwd. Jaworski Piotr
 • pwd. Kępka Tomasz
 • pwd. Kostrzewa Piotr
 • pwd. Kozioł Magdalena
 • pwd. Janczuk Milena
 • hm. Łabudzka Izabela
 • phm. Łabudzki Michał
 • phm. Łysik Aleksandra
 • pwd. Majewski Robert
 • phm. Majkowski Paweł
 • pwd. Mądra Aleksandra
 • pwd. Michalczyk Izabela
 • pwd. Olpińska Natalia
 • phm. Ptasznik Karol
 • phm. Ptasznik Karolina
 • hm. Rafał Sylwia
 • pwd. Rak Agnieszka
 • pwd. Rodenko Dominika
 • pwd. Sierpińska Monika
 • pwd. Sikora Aleksandra

13. Inne

13.1. Na wniosek Przewodniczącej Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych działającej przy Szczepie „NIE” z dnia 13 lipca 2018 r.:

 • zamykam próbę na stopień odkrywcy z wynikiem pozytywnym druhowi Michałowi Śliwińskiemu - opiekun sam. Marta Grunt,
 • zamykam próbę na stopień odkrywcy z wynikiem pozytywnym druhowi Sebastianowi Olejnikowi - opiekun Aneta Gryz HO,
 • zamykam próbę na stopień wywiadowcy z wynikiem pozytywnym druhowi Bartłomiejowi Kołodziejowi - opiekun ćw. Piotr Przeździecki,
 • otwieram próbę na naramiennik wędrowniczy odkr. Michałowi Śliwińskiemu opiekun ćw. Artur Bieńkowski.

13.2. Na wniosek Przewodniczącej Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych działającej przy Szczepie „NIE” z dnia 19 września 2018 r.:

 • zamykam próbę na stopień Harcerki Rzeczypospolitej z wynikiem pozytywnym pwd. Magdalenie Kozioł - opiekun phm. Aleksandra Łysik,
 • zamykam próbę na naramiennik wędrowniczy z wynikiem pozytywnym sam. Julii Skibie - opiekun phm. Przemysław Janczuk,
 • otwieram próbę na stopień Harcerki Rzeczypospolitej pwd. Agacie Galbarskiej - opiekun phm. Aleksandra Łysik.

 Czuwaj!

hm. Tomasz GRODZKI