227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

 Otwock, 12 grudnia 2018 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L.10 / 2018

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Podaję do wiadomości decyzję Komendy Hufca z dnia 25 września 2018 r. o uzupełnieniu swojego składu o pwd. Natalię Olpińską.

2. Hufiec

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

2.3.1. Powołuję z dniem 25 października 2018 r. Komendę Kursu Drużynowych „Szkoła Wodzów” w składzie:

 • phm. Aleksandra Łysik - komendantka kursu,
 • Michał Kaliszewski – zastępca komendantki ds. organizacyjnych,
 • hm. Izabela Łabudzka – zastępca komendantki ds. programowych,
 • hm. Magdalena Grodzka – instruktor programowy,
 • pwd. Aleksandra Mądra – instruktor programowy,
 • pwd. Bartosz Dębecki – instruktor programowy.

3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Zmieniam nazwę 1 Drużyny Wędrowniczej w Woli Karczewskiej na 1 Drużynę Starszoharcerską.
3.2.2. Powołuję próbną 69 Drużynę Harcerską „Stella Poli” przy szkole podstawowej nr 1 w Karczewie (Szczep Świder).
3.2.3. Powołuję próbną 96 Drużynę Harcerską „Męskie Zarzewie” przy parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Otwocku.
3.2.4. Powołuję próbną 69 Gromadę Zuchową „Luna” przy szkole podstawowej nr 1 w Karczewie (Szczep Świder).

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Z dniem 22 września 2018 r. mianuję druhnę Weronikę Konarzewską drużynową 8 DHS im. Jana Piwnika - Majora Ponurego
3.3.2. Z dniem 22 września 2018 r. mianuję druhnę Izabelę Glinkiewicz drużynową 1 DHS w Woli Karczewskiej.
3.3.3. Zwalniam pwd. Mateusza Cicheckiego z funkcji drużynowego 5 DH „Leśni”.
3.3.4. Mianuję druha Marcina Olczaka drużynowym 5 DH „Leśni”.
3.3.5. Zwalniam druhnę Klaudię Burkowską z funkcji drużynowej próbnej 17 GZ „Nietoperki”.
3.3.6. Mianuję druha Dominika Cwalinę drużynowym próbnej 17 GZ „Nietoperki”.
3.3.7. Mianuję druhnę Paulinę Murzyn opiekunem próbnej 17 GZ „Nietoperki”.
3.3.8. Mianuję druha Kamila Pietraszka drużynowym próbnej 69 DH „Stella Poli”.
3.3.9. Mianuję pwd. Jakuba Pacułę drużynowym próbnej 96 DH „Męskie Zarzewie”.
3.3.10. Mianuję druhnę Oliwię Wajgelt drużynową próbnej 69 GZ „Luna”.
3.3.11. Zwalniam druha Piotra Przeździeckiego z funkcji drużynowego 77 DHS "Nieśmiertelni".
3.3.12. Mianuję druhnę Lilianę Elis drużynową 77 DHS "Nieśmiertelni".

7. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 3 grudnia 2018 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhny:

 • Maria Murzyn (opiekun hm. Magdalena Grodzka),
 • Sandra Celińska (opiekun phm. Przemysław Janczuk).

7.1.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 3 grudnia 2018 r. zamykam próbę z wynikiem negatywnym druhnie Julii Krawczyk (opiekun phm. Aleksandra Łysik).

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 3 grudnia 2018 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Klaudii Wrońskiej (opiekun phm. Aleksandra Łysik).

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów

7.5.1. Z dniem 19 października 2018 r. przyjmuję przewodniczkę Sandrę Maciak w poczet instruktorów ZHP.

13. Inne

13.1. Na wniosek Przewodniczącej Komisji Stopni Instruktorskich hm. Izabeli Łabudzkiej zatwierdzam nowy Regulamin Komisji Stopni. Regulamin jest załącznikiem do niniejszego rozkazu.

13.2. Na wniosek Przewodniczącej Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych działającej przy Szczepie „NIE” z dniem 06.11.2018r:

 • otwieram próbę na stopień pionierki dh Annie Wasilczyk - opiekun sam. Zuzanna Smolińska
 • otwieram próbę na stopień pionierki dh Natalii Majewskiej - opiekun sam. Liliana Elis
 • otwieram próbę na stopień odkrywcy dh Wojciechowi Nowakowi - opiekun ćw. Piotr Przeździecki
 • otwieram próbę na stopień odkrywcy dh Mateuszowi Werbanowskiemu - opiekun sam. Zuzanna Smolińska
 • otwieram próbę na stopień samarytanki dh Weronice Kowalczyk - opiekun sam. Anna Kocielnik
 • otwieram próbę na stopień ćwika dh. Kacprowi Ziemce - opiekun sam. Anna Kocielnik
 • otwieram próbę na stopień ćwika dh Janowi Sychowcowi - opiekun sam. Anna Kocielnik
 • otwieram próbę na stopień ćwika dh Igorowi Deledze - opiekun sam. Katarzyna Długosz
 • otwieram próbę na stopień Harcerza Orlego ćw. Arturowi Bieńkowskiemu - opiekun phm Przemysław Janczuk

13.3. Na wniosek Przewodniczącej Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych działającej przy Szczepie „NIE” z dniem 28.11.2018r:

 • otwieram próbę na stopień pionierki dh Amelii Ostrowskiej - opiekun sam. Liliana Elis,
 • otwieram próbę na stopień ćwika dh. Dawidowi Jabłońskiemu - opiekun sam. Katarzyna Długosz,
 • otwieram próbę na naramiennik wędrowniczy dh Oskarowi Jabłońskiemu - opiekun ćw. Artur Bieńkowski,
 • zamykam próbę na stopień Harcerki Orlej z wynikiem pozytywnym sam. Katarzynie Długosz - opiekun pwd. Milena Janczuk.

13.4. Informuję o zaliczeniu kursu drużynowych harcerskich "Szkoła Wodzów" przez druhny i druhów:

 • Klaudia Wrońska
 • Sandra Celińska
 • Artur Bieńkowski
 • Oliwia Jeżowska
 • Kamil Pietraszek
 • Marta Grunt
 • Marcin Olczak
 • Marianna Terpiłowska
 • Zuzanna Dąbek
 • Jakub Żółkowski
 • Dominika Linek
 • Julia Grodzka
 • Oliwia Wajgelt
 • Antoni Łabudzki

13.5. Informuję o zaliczeniu kursu drużynowych starszoharcerskich "Szkoła Wodzów" przez druhny i druhów:

• Katarzyna Długosz
• Adrian Swacik

14. Sprostowania

14.1. Informuję, że w rozkazie L. 8/2018 z dnia 21 września 2018 r. w punkcie 7.2.3 błędnie podano nazwę drużyny.

Było: „3.3.13. Zwalniam phm. Pawła Majkowskiego z funkcji drużynowego 1 DH.”

Powinno być: „3.3.13. Zwalniam phm. Pawła Majkowskiego z funkcji drużynowego 1 DW.”

 Czuwaj!

hm. Tomasz GRODZKI