227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

Otwock, 19 października 2009 r.

Związek Harcerstwa Polskiego 

Komendant Hufca Otwock

Rozkaz L. 9/2009

1. Zarządzenia i informacje

1.1. Zarządzenia

1.1.1. Zgodnie z pkt. 20 Ordynacji Wyborczej ZHP uzupełniam listę osób posiadających czynne prawo wyborcze na Zjazd Sprawozdawczy Hufca:

1. pion. Mądra Aleksandra – drużynowa 69 DH „Zarzewie”,

2. pion. Mucha Martyna – drużynowa 69 DHS „Azymut”,

Zgodnie z pkt 20 Ordynacji Wyborczej ZHP odwołania lub zastrzeżenia do listy mogą być zgłaszane do komendanta w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia listy. Wnioski te są rozpatrywane przez komendanta hufca w ciągu 3 dni od daty otrzymania wniosku.

8. Zaliczanie służby instruktorskiej 

8.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2008/2009 następującym druhnom i druhom:

- pwd. Lis Agnieszka

- pwd. Lutoborski Łukasz

 

Czuwaj !

/-/ phm. Karolina ŚLUZEK