227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

Otwock, 21 czerwca 2009 r.

Związek Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Otwock

Rozkaz L. 5/2009

Zuchny i Zuchy. Druhny i Druhowie.

Rok harcerski w naszym hufcu dobiegł końca. Dzisiaj spotykamy się na tym uroczystym apelu, aby wspólnie podsumować i zakończyć naszą całoroczną pracę. Zapewne już teraz w naszych głowach krążą myśli o nadchodzących obozach i koloniach.

Ten rok był rokiem obfitującym w wiele ważnych wydarzeń i mam nadzieję, że potrafiliście z nich czerpać doświadczenie, radość i energię do kolejnych zadań. 

Życzę Wam, aby wakacje były bezpieczne, pełne niezapomnianych wrażeń i wspaniałych pomysłów. Aby obozy i kolonie przebiegły szczęśliwie i trwały jak najdłużej. Abyście naładowali wewnętrzne akumulatory na cały kolejny harcerski rok. Rok, w którym czekają nas zmiany, który niesie za sobą pełno niespodzianek i jeszcze więcej wyzwań. 

3. Drużyny

3.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów

3.1.1. Nadaję 77 Drużynie Harcerzy Starszych działającej przy Gimnazjum w Gliniance nazwę „Nieśmiertelni”.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Zwalniam druha Krzysztofa Mrówczyńskiego z funkcji drużynowego 1 GZ „Przyjaciele Gumisiów”. Dziękuję Ci Krzysiu za pracę z gromadą.

3.3.2. Mianuję druhnę  Karolinę Taniewicz drużynową 1 GZ „Przyjaciele Gumisiów”. Życzę Ci Karolino powodzenia na nowej funkcji i wielu owocnych pomysłów w pracy z gromadą.

5. Szczepy, związki drużyn

5.2. Powołania i rozwiązania szczepów, związków drużyn

5.2.1. Powołuję szczep działający na terenie miasta Otwocka i gminy Wiązowna, w skład którego wchodzą następujące drużyny: 33 DH „Lagoon”, 77 DHS „Nieśmiertelni’, 77 DW „Wyczesani”.

5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn

5.3.1. Mianuję pwd. Roberta Majewskiego komendantem Szczepu przy Komendzie Hufca

7. Mianowania instruktorów

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 16 grudnia 2008 roku otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi Jarosławowi Balbierzowi - op. phm. Karolina Śluzek

7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

7.3.1. Na wniosek zainteresowanej złożony na posiedzeniu Komisji Stopni Instruktorskich w dniu 16 grudnia 2008 roku zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień podharcmistrzyni druhnie pwd. Patrycji Zawłockiej – op. hm. Tomasz Grodzki 

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1. Udzielam pochwały druhnom Małgorzacie Balbierz i Dominice Rodenko za czynny udział w akcjach charytatywnych na rzecz powstającego Domowego Hospicjum dla dzieci.

12.2. Udzielam pochwały druhnie Małgorzacie Balbierz i druhowi Filipowi Świątek za udział w zbiórce pieniędzy na kupno sprzętu ratującego życie noworodkom dla szpitala w Otwocku.

13. Inne 

13.1. Na wniosek Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych z dnia 18 czerwca  2009 roku otwieram próbę na samarytankę druhnie Karolinie Taniewicz.

Czuwaj !

/-/ phm. Karolina ŚLUZEK