227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

24 kwietnia 2010 r.

Związek Harcerstwa Polskiego Otwock, 
Komendant Hufca Otwock


Rozkaz L. 8/2010

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję z dniem 24 kwietnia 2010 roku Komisje likwidacyjno - kasacyjną i powołuję w jego skład następujące druhów:

  • Łukasz Worda – Przewodniczący
  • Jakub Piotrowski
  • pwd Robert Majewski


Czuwaj !

/-/ phm Adam ŻÓRAWSKI