227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

Otwock, 25 listopada 2011 r.


Związek Harcerstwa Polskiego   
im. Roju "Sosny" Szarych Szeregów
Komendant Hufca Otwock

Rozkaz L. 22/2011

2.    Hufiec
2.3.    Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1.    Z dniem 25 Listopada 2011 roku, w związku z zaprzestaniem dziłalności rozwiązuję Harcerski Klub Turystyczny „Trzy Dwa Raz” oraz Harcerski Internetowy Klubu Specjalnościowy.

3.     Drużyny
3.2.     Zmiany organizacyjne
3.2.1.     Z dniem 20 listopada 2011 roku na wniosek drużynowego zmieniam nazwę 8 DH na 8 DHS.

3.2.2.    Z dniem 20 listopada 2011 otwieram okres próbny 8 Drużynie Harcerskiej działajacej przy Klubie Batory w Otwocku.

14.         Sprostowania

Informuję, że w rozkazie L21/2011 z dnia 17 listopda 2011 roku wkradł się błąd.
Jest Mianuję z dniem 17 listopada 2011 roku dh pwd. Marcina Michalczyka na funkcję Namiestnika Starszoharcerskiego i Wędrowniczego. Życzę Ci Marcinie powodzenia oraz wiele wytwałości w pełnieniu funkcji.
Powinno być Mianuję z dniem 17 listopada 2011 roku dh Marcina Michalczyka na funkcję Namiestnika Starszoharcerskiego i Wędrowniczego. Życzę Ci Marcinie powodzenia oraz wiele wytwałości w pełnieniu funkcji.


Czuwaj !
   
/-/ phm. Adam ŻÓRAWSKI