227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

Otwock, 11 grudnia 2011 r.

Związek Harcerstwa Polskiego   
im. Roju "Sosny" Szarych Szeregów
Komendant Hufca Otwock 

Rozkaz L. 24/2011


Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L11/2011 z dnia 2.12.2011 r.:

14. Odznaki Kadry Kształcącej
14.2. Przedłużam uprawnienia wynikające z posiadania BOOK do dnia 30 listopada 2014 r.:
phm. Agnieszka CHEMPIŃSKA H. Warszawa Ursynów
hm. Magdalena GRODZKA H. Otwock
hm. Izabela ŁABUCKA H. Otwock

/-/ hm. Waldemar KOWALCZYK2.1.    Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1.    Zwalniam z dniem 11 grudnia 2011 roku druha Przemysława Janczuka z funkcji Kwatermistrza Hufca


2.3.    Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1.    Rozwiązuję z dniem 11 grudnia 2011  Kurs Zastępowych "Siedmiomilowe buty" i zwalniam z funkcji kadry następujące druhny i druhów:
•    phm. Kinga Duszyńska – komendant
•    dh. Tymoteusz Adejumo – oboźny
•    pwd. Paweł Majkowski - kwatermistrz
•    pwd. Agnieszka Kierzkowska – instruktor programowy
•    pwd. Katarzyna Miszkurka – instruktor programowy


13.     Inne
13.1.    Na wniosek Komendanta Kursy Zastępowych "Siedmiomilowe Buty", phm. Kingi Duszyńskiej przyznaję Patent Zastępowego następującym druhnom i druhom:

•     Zuzanna Kordel
•     Julia Dzierżak
•     Klaudia Jubiak
•     Agnieszka Jabrzyk
•     Aleksandra Sikora
•     Łukasz Kęsik
•     Mateusz Rzeszotek
•     Michał Świerbutowicz
•     Jakub Kujawa
•     Jagoda Kiszczyc

Czuwaj !
    
/-/ phm. Adam ŻÓRAWSKI