227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

Otwock, 17 lutego 2012 r.

Związek Harcerstwa Polskiego   
im. Roju "Sosny" Szarych Szeregów
Komendant Hufca Otwock


Rozkaz L. 1/2012

2.    Hufiec
2.1.    Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1.    Zwalniam z dniem 15 lutego 2012 roku druha phm Łukasz Lutoborskiego z funkcji z-cy komendanta ds. organizacyjnych. Dziękuję Ci Łukaszu za zaangażowanie podczas pełnienia funkcji.


2.3.    Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1.    Rozwiązuje z dniem 1 lutego 2012 roku Sztab XX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i odwołuję z jego składu następujące druhny i druhów:

•    Hm. Tomasz Grodzki – Szef Sztabu
•    Marek Rudnicki
•    Pwd. Katarzyna Kostrzewa
•    Pwd. Piotr Kostrzewa
•    Hm. Sylwia Rafał
•    Pwd. Paweł Majkowski
•    Jan Wojciechowski
•    Phm. Łukasz Lutoborski
•    Pwd. Karolina Grodzka
•    Piotr Kaźmierczak
•    Pwd. Patrycja Zawłocka
•    Phm. Kinga Duszyńska
•    Pwd. Agnieszka Kierzkowska
•    Ewa Krzeszewska
•    Pwd. Tomasz Kępka
    
3.    Drużyny
3.2.     Zmiany organizacyjne
3.2.1.    Z dniem 14 stycznia 2012 otwieram okres próbny 35 Drużyny Wędrowniczej.

3.3.     Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1.    Mianuje dh Jana Kostrzewe na funkcje drużynowego 35 DW.


12.     Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1.    Udzielam pochwały następującym druhnom i druhom za perfekcyjne przygotowanie i przeprowadzenie XX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

•    Hm. Tomasz Grodzki – Szef Sztabu
•    Marek Rudnicki
•    Pwd. Katarzyna Kostrzewa
•    Pwd. Piotr Kostrzewa
•    Hm. Sylwia Rafał
•    Pwd. Paweł Majkowski
•    Jan Wojciechowski
•    Phm. Łukasz Lutoborski
•    Pwd. Karolina Grodzka
•    Piotr Kaźmierczak
•    Pwd. Patrycja Zawłocka
•    Phm. Kinga Duszyńska
•    Pwd. Agnieszka Kierzkowska
•    Ewa Krzeszewska
•    Pwd. Tomasz Kępka


14.     Sprostowania
14.1.    Informuję, że w rozkazie L25/2011 z dnia 11 grudnia 2011 w punkcie 13.1 podano błędną informacje o nadaniu naramiennika. Informacja o nadaniu naramiennika została opublikowana w rozkazie drużyny zwązku z tym nie ma sensu powielac jej w ponownie. Za zamieszanie przepraszam.

 

Czuwaj !
    
/-/ phm. Adam ŻÓRAWSKI