227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

 Otwock, 31 grudnia 2012 r.

Związek Harcerstwa Polskiego  
im. Roju "Sosny" Szarych Szeregów
Komendant Hufca Otwock

Rozkaz L. 21/2012

2. Hufiec

2.2.      Mianowania w komendzie hufca

2.2.1.   Mianuję z dniem 31 grudnia 2012 roku druha Piotrka Sierpińskiego na funkcję Kwatermistrza Hufca. Życzę Ci Piotrku powodzenia oraz wiele wytrwałości w pełnieniu funkcji.

2.2.2.   Powołuję z dniem 31 grudnia 2012 roku w skład Grupy Kwatermistrzowskiej druhna Łukasz Śluzka.

 

4. Upomnienia i kary

4.1. Za nieprzestrzeganie przepisów ZHP związanych z terminowym rozliczeniem akcji zarobkowych dh. Pawłowi Majkowskiemu i dh. Filipowi Świątek zakazuje organizacji akcji zarobkowych do 31.12.2013.

Czuwaj !   

/-/ phm. Adam ŻÓRAWSKI