227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

Związek Harcerstwa Polskiego                                                           Otwock, 25 listopada 2012 r.

im. Roju "Sosny" Szarych Szeregów

Komendant Hufca Otwock

                                

 

 

Rozkaz L. 19/2012

 

 

2.3.      Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

2.3.1.   Rozwiązuje z dniem 25 listopada 2012 roku Komisje likwidacyjno - kasacyjną w składzie:


Łukasz Śluzek – Przewodniczący

Piotrek Sierpiński

phm Robert Majewski

 

3.3.      Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1.   Zwalniam druha Grzegorz Pawlikowski, z funkcji drużynowego 77 DHS. Dziękuję Ci Grzegorzu za pracę z drużyną.

 

3.3.2.   Mianuję druhnę Izabele Michalczyk drużynową 77 DHS. Życzę Ci Izo powodzenia na nowej funkcji i wielu owocnych pomysłów w pracy z drużyną.

 

3.3.3.   Zwalniam druhnę Magdalenę Szeremetę z funkcji drużynowej 65 GZ. Dziękuję Ci Magdaleno za pracę z gromadą.

 

3.3.4.   Mianuję druhnę Monikę Sierpińską drużynową 65 GZ. Życzę Ci Moniko powodzenia na nowej funkcji i wielu owocnych pomysłów w pracy z gromadą.

 

5.         Szczepy, związki drużyn

5.1.      Nadanie imion, nazw, sztandarów

5.1.1.   Na wniosek komendanta, komendy i drużynowych nadaję Szczepowi 33 i 77 działającemu na terenie Otwocka i gminy Wiązowna nazwę „Nie”.

 

5.3.      Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn

5.3.1.   Mianuję dh  phm. Łukasza Lutoborskiego na funkcję Komendanta Szczepu 69 Otwockich Drużyn harcerskich i Gromad Zuchowych „Świder” działający w dzielnicy Świder. Życzę Ci Łukaszu wiele wytrwałości i zapału do tej ciężkiej pracy. Wiem, że Twoje umiejętności zostaną dobrze wykorzystane, a szczep ma dobrego komendanta.

Czuwaj !        

/-/ phm. Adam ŻÓRAWSKI