227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

Związek Harcerstwa Polskiego                                                           Otwock, 12 listopada 2012 r.

im. Roju "Sosny" Szarych Szeregów

Komendant Hufca Otwock

                                

 

 

Rozkaz L. 17/2012

 

 

Wyciągi z rozkazu Ls 1/2012 Naczelnika ZHP z dnia 8 listopada 2012 roku.

 

Druhny i Druhowie!

 W dniu 8 listopada 2012 roku odeszła na Wieczną Wartę hm. Barbara Bogdańska-Pawłowska, twórczyni i wieloletnia przewodnicząca Ogólnopolskiego Ruchu Programowo-Metodycznego "Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich", wieloletnia członkini Rady Naczelnej ZHP, wiceprzewodnicząca Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP, członkini Rady Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Chorągwi, wieloletnia komendantka kolejnych Zlotów Grunwaldzkich, autorka wielu programów i publikacji metodycznych, ekonomistka, Honorowa Obywatelka Fromborka i Gminy Grunwald.

 Druhna Barbara żyła pięknie, była prawdziwym autorytetem dla nas wszystkich. Całe swoje życie pełniła służbę Bogu i Polsce oraz wychowała kilka pokoleń harcerek i harcerzy. Uczyła, tworzyła, wspierała, zawsze pomocna i uśmiechnięta, przyjacielsko nastawiona do każdego, skupiała zawsze wokół siebie młodych ludzi.

 Żadne słowa nie oddadzą i nie wyrażą bólu, jaki wypełnia nasze myśli i przenika harcerskie serca po odejściu Druhny Basi.

        

Druhny i Druhowie!

  1. Ogłaszam siedmiodniową żałobę w Związku Harcerstwa Polskiego.
  2. Polecam odczytać rozkaz na specjalnych zbiórkach drużyn.
  3. Polecam okryć kirem sztandary harcerskie.
  4. Polecam nałożyć czarne opaski na Krzyże Harcerskie.

 

 

Czuwaj!
 hm. Małgorzata Sinica

 

 

2.         Hufiec

2.2.      Mianowania w komendzie hufca

2.2.1.   Mianuje z dniem 5 listopada 2012 roku dh pwd. Roberta Majewskiego na funkcje z-ca komendanta ds.organizacyjnych. Życzę Ci Robercie wielu sukcesów i satysfakcji z pełnienia funkcji.

 

 

 

 

 

 

 

Czuwaj !

          

/-/ phm. Adam ŻÓRAWSKI