227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

Związek Harcerstwa Polskiego                                                              Otwock, 4 września 2012 r.

im. Roju "Sosny" Szarych Szeregów

Komendant Hufca Otwock

                                

 

 

Rozkaz L. 10/2012

 

 

3. Drużyny
 

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
 

3.3.1.   Z dniem 4 września 2012 r. zwalniam druha Krzysztofa Krzeszewskiego z funkcji szefa Harcerskiego Klubu Łączności „Pająk” SP5ZDH. Druhowi życzę pomyślności w realizacji kolejnych harcerskich zadań.
 

  1. Z dniem 4 września 2012 r.. mianuję druha Pawła Kowalskiego szefem Harcerskiego Klubu Łączności „Pająk” SP5ZDH. Życzę Druhowi pomyślności w realizacji założonych celów.
     
  2. Z dniem 4 września 2012 r.. mianuję druha Krzysztofa Krzeszewskiego kierownikiem radiostacji Harcerskiego Klubu Łączności „Pająk” SP5ZDH. Życzę Druhowi pomyślności w realizacji założonych celów.

 

 

 

 

 

Czuwaj !

          

/-/ phm. Adam ŻÓRAWSKI