227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

 Otwock, 18 stycznia 2014 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L. 1 / 2014

2. Hufiec
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Z dniem 10 grudnia 2013 roku powołuję Komisję Inwentaryzacyjną Hufca i powołuję w jej skład następujących druhny i druhów:
• pwd. Tomasz Kępka – przewodniczący
• pwd. Dominika Rodenko
• phm. Robert Majewski
• Piotr Sierpiński
3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Otwieram okres próbny drużynie starszoharcerskiej działającej na osiedlu Ługi.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Mianuję druha Pawła Bodalskiego drużynowym próbnej drużyny starszoharcerskiej działającej na osiedlu Ługi.
3.3.2. Mianuję druha Adama Mieszkowskiego opiekunem próbnej drużyny starszoharcerskiej działającej na osiedlu Ługi.
7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 2 grudnia 2013 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhów:
• Mateusza Cicheckiego – opiekun próby hm. Mirosław Grodzki,
• Jana Kostrzewę – opiekun próby hm. Mirosław Grodzki.
7.1.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 2 grudnia 2013 r. zamykam próbę, na stopień przewodnika z wynikiem negatywnym druhnie Marcie Musiał – opiekun hm. Magdalena Grodzka.
7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 15 grudnia 2013 r. przyjmuję przewodniczkę Aleksandrę Łysik w poczet instruktorów ZHP.
7.5.2. Z dniem 20 grudnia 2013 r. przyjmuję przewodnika Marcina Michalczyka w poczet instruktorów ZHP.
7.5.3. Z dniem 28 grudnia 2013 r. przyjmuję przewodniczkę Dominikę Rodenko w poczet instruktorów ZHP.

Czuwaj!

hm. Tomasz GRODZKI