227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

 Otwock, 2 kwietnia 2014 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L. 3 / 2014

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Zamykam okres próbny z wynikiem negatywnym i rozwiązuję próbną drużynę harcerzy (szczep Świder). Członków drużyny przenoszę do 69 DH ŚWIT.
3.2.2. W związku z zaprzestaniem działalności rozwiązuję 69 GZ (szczep Świder).

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 77 DHS „Nieśmiertelni” pwd. Izabelę Michalczyk. Dziękuję Ci Izo za wzorowe pełnienie funkcji.
3.3.2. Zwalniam z funkcji drużynowego próbnej drużyny harcerzy Eryka Marciniaka.
3.3.3. Zwalniam z funkcji opiekuna próbnej drużyny harcerzy Mateusza Tratkiewicza.
3.3.4. Zwalniam z funkcji drużynowej 69 GZ Antoninę Nosowską.
3.3.5. Mianuję drużynową 77 DHS „Nieśmiertelni” druhnę Aleksandrę Gaczyńską.
3.3.6. Mianuję opiekunem 77 DHS „Nieśmiertelni” druha Adama Czuba.

7. Mianowania instruktorów
7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 13 marca 2014 r. otwieram pwd. Aleksandrze Łysik próbę na stopień podharcmistrzyni.
7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 19 marca 2014 r. przyjmuję przewodniczkę Izabelę Michalczyk w poczet instruktorów ZHP.

Czuwaj!

hm. Tomasz GRODZKI