227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

 Otwock, 17 czerwca 2014 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L. 5 / 2014

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam phm. Adama Żórawskiego z funkcji administratora IT hufca.
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję z dniem 12 czerwca 2014 r. komendę Kursu Przewodnikowskiego i powołuję w jego skład następujące druhny i druhów:
• hm. Iza Łabudzka – komendantka kursu,
• phm. Michał Łabudzki – z-ca komendantki ds. organizacyjnych,
• pwd. Aleksandra Łysik – z-ca komendantki ds. programowych,
• hm. Magdalena Grodzka – instruktor programowy,
• hm. Tomasz Grodzki – instruktor programowy,
• pwd. Piotr Kostrzewa – instruktor programowy,
• phm. Paweł Majkowski – instruktor programowy

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Otwieram okres próbny drużynie wędrowniczej działającej przy Hufcu ZHP Otwock.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam druha Macieja Figata z funkcji szefa Klubu Sobotnie Śpiewanie.
3.3.2. Mianuję druhnę Joannę Dąbrowską szefem Klubu Sobotnie Śpiewanie.
3.3.3. Mianuję phm. Pawła Majkowskiego opiekunem Klubu Sobotnie Śpiewanie.
3.3.4. Mianuję pwd. Izabelę Michalczyk drużynową próbnej drużyny wędrowniczej działającej przy Hufcu ZHP Otwock.
13. Inne
13.1. Otwieram próbę na stopień Harcerki Rzeczpospolitej pwd. Aleksandrze Łysik (opiekun próby hm. Izabela Łabudzka).

Czuwaj!

hm. Tomasz GRODZKI