227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

 Otwock, 9 maja 2018 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L.3 / 2018

1.    Zarządzenia i informacje
1.2.    Informacje
1.2.1.   Uzupełniam listę osób posiadających czynne prawo wyborcze na Nadzwyczajnym Zjeździe Hufca w dniu 23 maja 2018 r.:

 • pwd. Pacuła Jakub – przyboczny 69 DH "Zarzewie",
 • phm. Ptasznik Karolina – członkini Komisji Stopni Instruktorskich.

2.    Hufiec
2.1.    Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1.   Zwalniam z funkcji członków Zespołu Kadry Kształcącej druhów:

 • phm. Kostrzewa Piotr,
 • phm. Majkowski Paweł,
 • phm. Ptasznik Karol.

Serdecznie dziękuję za pełnienie funkcji i życzę dalszych sukcesów w służbie instruktorskiej.

2.1.2.   Zwalniam z funkcji członka Komisji Stopni Instruktorskich druha phm. Łukasza Lutoborskiego. Dziękuję Ci Łukaszu za pełnienie funkcji.

2.2.    Mianowania  w komendzie hufca
2.2.1.   Mianuję następujące druhny i druhów na członków Zespołu Kadry Kształcącej:

 • pwd. Dębecki Bartek,
 • pwd. Mądra Aleksandra.

7.    Mianowania instruktorów
7.1.    Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1.   Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 21 marca 2018 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Natalię Olpińską (opiekun hm. Izabela Łabudzka).

7.1.2.   Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 9 kwietnia 2018 r. zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień przewodnika druhnie Julii Trzaskowskiej (opiekun hm. Magdalena Grodzka).

7.2.    Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1.   Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 9 kwietnia 2018 r. otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi Arturowi Bieńkowskiemu (opiekun phm. Przemysław Janczuk).

12.  Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1.    Udzielam pochwały phm. Przemysławowi Janczukowi za prowadzenie reprezentacji hufca podczas uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

13.  Inne
13.1.    Podaje do wiadomości że kurs przewodnikowski „Ekspedycja” ukończył druh Jakub Grzonkowski.

13.2.    Na wniosek Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych działającej przy Szczepie AN, otwieram próbę na stopień Harcerki Orlej druhnie Karolinie Szeremecie (opiekun pwd. Natalia Olpińska).

13.3.    Na wniosek Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych działającej przy Szczepie NIE:

 • zamykam próbę na stopień pionierki druhnie Danucie Bodalskiej - Kowalskiej z wynikiem pozytywnym (opiekun  sam. Anna Kocielnik),
 • zamykam próbę na naramiennik wędrowniczy z wynikiem pozytywnym sam. Klaudii Burkowskiej (opiekun sam. Katarzyna Długosz),
 • zamykam próbę na naramiennik wędrowniczy z wynikiem pozytywnym druhnie Lilianie Elis (opiekun phm. Przemysław Janczuk),
 • zamykam próbę na stopień pionierki z wynikiem pozytywnym druhnie Amelii Bartnickiej (opiekun sam. Sandra Celińska),
 • zamykam próbę na naramiennik wędrowniczy z wynikiem pozytywnym sam. Zuzannie Smolińskiej (opiekun HO Aneta Gryz),
 • otwieram próbę na stopień samarytanki druhnie Danucie Bodalskiej - Kowalskiej (opiekun sam. Anna Kocielnik),
 • otwieram próbę na stopień samarytanki druhnie Zofii Sułkowskiej (opiekun sam. Katarzyna Długosz),
 • otwieram próbę na stopień Harcerki Orlej sam. Katarzynie Długosz (opiekun pwd Milena Janczuk),
 • otwieram próbę na stopień Harcerki Orlej sam. Sandrze Celińskiej (opiekun phm. Przemysław Janczuk),
 • otwieram próbę na stopień Harcerki Orlej sam. Zuzannie Smolińskiej (opiekun phm. Przemysław Janczuk).

 Czuwaj!

hm. Tomasz GRODZKI