227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

 Otwock, 27 marca 2019 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L.1 / 2019

 

Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L. 1/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.

5.5. Przyjęcie w poczet instruktorów

5.5.1. Po pozytywnej weryfikacji stopnia przez Chorągwianą Komisję Stopni Instruktorskich przyjmuję w poczet instruktorów:

- hm. Zbigniewa BUGAJA (Hufiec Otwock).

 

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Podaję do wiadomości decyzję Komendy Hufca ZHP Otwock w sprawie zmiany w Komendzie. Zmiany dotyczą pełnionych funkcji. Aktualny skład Komendy i funkcje w niej pełnione wyglądają następująco:

  • hm. Tomasz Grodzki – Komendant Hufca
  • pwd. Dominka Rodenko – Skarbnik Hufca
  • hm. Sylwia Rafał – zastępca Komendanta Hufca
  • pwd. Aleksandra Sikora – członkini Komendy ds. Pracy z Kadrą
  • phm. Przemysław Janczuk – członek Komendy ds. Programu
  • pwd. Agata Galbarska – członkini Komendy
  • pwd. Natalia Olpińska – członkini Komendy

2. Hufiec

2.2. Mianowania w komendzie hufca

2.2.1. Mianuję phm. Adama Żórawskiego pełnomocnikiem Komendanta Hufca ds. Harcerskiej Akcji Letniej.

3. Drużyny

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Zwalniam pwd. Aleksandrę Mądrą z funkcji drużynowej 69 Drużyny Harcerek „Zarzewie”. Dziękuję Ci Olu za prawie 10 – letnie zaangażowanie w pełnieniu funkcji.
3.3.2. Mianuję druhnę Klaudię Wrońską drużynową 69 Drużyny Harcerek „Zarzewie”.
3.3.3. Mianuję pwd. Aleksandrę Mądrą opiekunem 69 Drużyny Harcerek „Zarzewie”.
3.3.4. Mianuję hm. Zbigniewa Bugaja Naczelnikiem Poczty Harcerskiej nr 75 w Otwocku.

7. Mianowania instruktorów

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 20 marca 2019 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Oliwii Wajgelt – opiekun phm. Magdalena Kozioł.

7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 20 marca 2019 r zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni pwd. Magdalenie Kozioł (opiekun hm.Sylwia Rafał).

7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 4 czerwca 2018 r. otwieram pwd. Alicji Bąk próbę na stopień podharcmistrzyni – opiekun phm. Paweł Majkowski.
7.4.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 20 marca 2019 r. otwieram pwd. Milenie Janczuk próbę na stopień podharcmistrzyni – opiekun phm. Przemysław Janczuk.

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów

7.5.1. Z dniem 16 grudnia 2018 r. przyjmuję przewodniczkę Natalię Gołębiewską w poczet instruktorów ZHP.
7.5.2. Z dniem 18 stycznia 2019 r. przyjmuję przewodniczkę Sandrę Celińską w poczet instruktorów ZHP.

13. Inne

13.1. Na wniosek Przewodniczącej Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych działającej przy Szczepie „NIE” z dniem 4 marca 2019 r. otwieram próbę na naramiennik wędrowniczy druhnie Laurze Bąk (opiekun pwd. Sandra Celińska).

 Czuwaj!

hm. Tomasz GRODZKI