227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

 Otwock, 13 czerwca 2019 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L.2 / 2019

Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L. 6/2019 z dnia 27 maja 2019 r.:

13. Odznaki Kadry Kształcącej
13.1. Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej
13.1.3. Na wniosek Komendanta Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja” przyznaję Srebrną Odznakę Kadry Kształcącej hm. Magdalenie GRODZKIEJ (Hufiec Otwock) z ważnością do 27 maja 2023 r.

/-/ hm. Paulina GAJOWNIK

3. Drużyny

3.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów

3.1.1. Zatwierdzam plan kampanii bohater w 69 Drużynie Harcerzy Starszych „Azymut”. Wyznaczam okres próbny realizacji kampanii do 30 listopada 2019 roku.

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. W związku z zaprzestaniem działalności rozwiązuję 8 Drużynę Wędrowniczą.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 8 Drużyny Wędrowniczej druhnę Julię Galbarską.

5. Szczepy, związki drużyn

5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn

5.3.1. Podaję informację o zmianie składu Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych przy Szczepie Świder. Po zmianach Kapituła działa w składzie:

  • pwd. Magdalena Kozioł – przewodnicząca,
  • pwd. Agata Galbarska – zastępczyni,
  • Katarzyna Krogulska,
  • phm. Adam Żórawski.

7. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 08.05.2019 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Julię Galbarską (opiekun: hm. Magdalena Grodzka).

13. Inne

13.1. Na wniosek Harcerskiej Szkoły Ratownictwa z dnia 17 marca 2019 r. przyznaję odznakę „Ratownik ZHP” druhnie Edycie Bąk.

13.2. Otwieram druhowi Markowi Sierpińskiemu próbę na odznakę Harcerska Kropla Braterstwa.

13.3. Na wniosek Przewodniczącej Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych działającej przy Szczepie „NIE” z dnia 13.06.2019 r.:

  • zamykam próbę na stopień samarytanki z wynikiem pozytywnymi druhnie Julii Grodzkiej - opiekun sam. Julia Skiba,
  • zamykam próbę na stopień Harcerki Orlej z wynikiem pozytywnym druhnie Lilianie Elis - opiekun pwd. Milena Janczuk

13.4. Na wniosek Przewodniczącej Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych działającej przy Szczepie „NIE” z dnia 13.06.2019 r.:

  • otwieram próbę na naramiennik wędrowniczy sam. Julii Grodzkiej - opiekun sam. Julia Skiba,
  • zamykam próbę na naramiennik wędrowniczy z wynikiem pozytywnym ćw. Antoniemu Łabudzkiemu - opiekun hm. Izabela Łabudzka,
  • zamykam próbę na naramiennik wędrowniczy z wynikiem pozytywnym sam. Marcie Grunt - opiekun hm. Izabela Łabudzka,
  • zamykam próbę na stopień Harcerki Orlej z wynikiem pozytywnym sam. Zuzannie Smolińskiej - opiekun phm. Przemysław Janczuk.

13.5. Na wniosek Harcerskiej Szkoły Ratownictwa z dnia 2 czerwca 2019 r. przyznaję odznakę „Ratownik ZHP” druhnie Paulinie Sypniewskiej. 

 

 Czuwaj!

hm. Tomasz GRODZKI