227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

 Otwock, 15 czerwca 2019 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L.3 / 2019

Zuchny i Zuchy,
Druhny i Druhowie,

Za Wami rok harcerski, który obfitował w wiele wydarzeń. Braliście udział w szeregu gier terenowych, rajdów, biwaków, uroczystości patriotycznych. Na zbiórkach uczyliście się jak rozpalać ognisko i jak zachowywać się w lesie. Mam nadzieję, że za chwilę wykorzystacie tą wiedzę w praktyce na obozach.
Dziękuję Waszym drużynowym i funkcyjnym w gromadach i drużynach za ich zaangażowanie i poświęcony czas, aby zajęcia były bezpieczne i ciekawe.
Dziękuję wszystkim instruktorom hufca pracującym w zespołach kwatermistrzowskim, programowym, kształcenia, stopni i komisji rewizyjnej – za pracę na rzecz naszej harcerskiej społeczności.
Przekażcie również słowa podziękowania swoim rodzicom za wsparcie naszej działalności.
Za chwilę wyruszycie na wakacje – życzę Wam niezapomnianych chwil i świetnej zabawy na koloniach i obozach.

7. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 12 kwietnia 2019 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Martę Zbysińską (opiekun hm. Izabela Łabudzka).

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 14 czerwca 2019 r. otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi Dominikowi Cwalina (opiekun phm. Magdalena Kozioł).

7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 12 kwietnia 2019 r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrza pwd. Bartoszowi Dębeckiemu (opiekun hm. Izabela Łabudzka).

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1. Na wniosek Komendanta Szczepu AN pwd. Natalii Olpińskiej udzielam pochwały druhnom Izabeli Święch i Małgorzacie Olszewskiej za ich zaangażowanie w pracę szczepu w mijającym roku harcerskim.

12.2. Na wniosek Komendanta Szczepu NIE phm. Przemysława Janczuka udzielam pochwały druhnom Annie Kocielnik i Marcie Grunt oraz druhowi Arturowi Bieńkowskiemu za ich zaangażowanie w pracę szczepu w mijającym roku harcerskim.

12.3. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej phm. Adama Żórawskiego udzielam pochwały pwd. Zuzannie Warszawskiej za wzorowe prowadzenie dokumentacji drużyny.

13. Inne

13.1. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych Szczepu Świder z dnia 13 czerwca 2019 r.:

  • otwieram próbę na naramiennik sam. Paulinie Sypniewskiej (opiekun pwd. Agata Galbarska),
  • otwieram próbę na stopień Harcerki Orlej sam. Klaudii Wrońskiej (opiekun pwd. Agata Galbarska).

14. Sprostowania

14.1. Informuję, że w rozkazie L. 2/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. w punkcie 5.3.1 błędnie podano stopień instruktorski druhny phm. Magdaleny Kozioł.

 

 Czuwaj!

hm. Tomasz GRODZKI