227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

 Otwock, 22 września 2019 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L.6 / 2019

 

Druhny i Druhowie.

Za kilka dni, 27 września, będziemy obchodzili 80 rocznicę utworzenia Szarych Szeregów. Dla nas to okazja do przypomnienia bohatera naszego Hufca – Roju SOSNY Szarych Szeregów. Chciałbym, żebyście w tym roku na zbiórkach, biwakach, warsztatach i kursach odświeżali pamięć o ludziach, którzy w Otwocku i okolicach w czasie wojny, ale także w latach powojennych prowadzili działalność harcerską.

Przypomnijcie sobie postać Jerzego Gołońskiego, księdza Jana Raczkowskiego, braci Andrzeja i Feliksa Borodzików, Janusza Komorowskiego i pozostałych członków Roju SOSNY.

Nie zapomnijcie jednak o tym, że żyjemy w czasach pokoju. Niech w harcerstwie obok patriotyzmu i służby będzie miejsce na przygodę i radość. Zdobywajcie też stopnie i sprawności, podnoście swoje umiejętności i kwalifikacje.

 

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Uzupełniam listę osób posiadających czynne prawo wyborcze na Zjazd Hufca ZHP Otwock w dniu 12 października 2019 r. o druhnę Annę Kocielnik – drużynową próbnej 12 Drużyny Harcerzy Starszych „Niewidzialni”.

 

2. Hufiec

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

2.3.1. Powołuję z dniem 12 września 2019 r. Komisję Historyczną Hufca i powołuję w jej skład następujące druhny i druhów:

  • hm. Zbigniew Bugaj – przewodniczący,
  • hm. Jerzy Kudlicki – zastępca,
  • hm. Zygmunt Niewiadomski – sekretarz,
  • hm. Marek Miliński,
  • hm. Jacek Wachnicki,
  • pwd. Piotr Jaworski,
  • pwd. Małgorzata Zaborowska (Niedźwiecka).

 

3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Na wniosek drużynowej pwd. Katarzyny Długosz zmieniam nazwę 12 Drużyny Harcerzy Starszych „Niezapominajka” na 12 Drużyna Wędrownicza „Niezapominajka”.

3.2.2. Powołuję na okres próbny 12 Drużynę Harcerzy Starszych ,,Niewidzialni” przy Szczepie ,,NIE!”.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Mianuję druhnę Annę Kocielnik drużynową próbnej 12 Drużyny Harcerzy Starszych ,,Niewidzialni”.

 

7. Mianowania instruktorów

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów

7.5.1. Z dniem 13 września 2019 r. przyjmuję przewodniczkę Katarzynę Długosz w poczet instruktorów ZHP.

 

13. Inne

13.1. Informuję, że druhna Anna Kocielnik ukończyła kurs drużynowych starszoharcerskich "Szkoła Wodzów".

13.2. Na wniosek Przewodniczącej Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych działającej przy Szczepie „NIE” z dnia 4 września 2019 r.:

  • otwieram próbę na stopień Harcerki Orlej druhnie Marcie Grunt - opiekun phm. Przemysław Janczuk
  • otwieram próbę na stopień Harcerki Orlej druhnie Izabeli Święch - opiekun pwd. Natalia Olpińska
  • otwieram próbę na stopień Harcerki Rzeczypospolitej pwd. Katarzynie Długosz - opiekun phm. Przemysław Janczuk

 

 Czuwaj!

hm. Tomasz GRODZKI