227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

 Otwock, 2 października 2019 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L.7 / 2019

 

2. Hufiec

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

2.3.1. Powołuję Komendę Kursu Przybocznych „Leśne Licho” w składzie:

 • phm. Aleksandra Łysik – komendantka kursu,
 • hm. Izabela Łabudzka – instruktor programowy,
 • hm. Magdalena Grodzka – instruktor programowy,
 • hm. Sylwia Rafał – instruktor programowy,
 • Katarzyna Krogulska - instruktor programowy,
 • phm. Bartosz Dębecki – instruktor programowy.

3. Drużyny

3.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów

3.1.1. Nadaję 1 Drużynie Harcerskiej działającej w Woli Karczewskiej nazwę PRIMERO.

7. Mianowania instruktorów

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów

7.5.1. Z dniem 13.09.2019 r. przyjmuję przewodniczkę Katarzynę Długosz w poczet instruktorów ZHP.

8. Zaliczanie służby instruktorskiej

8.1 Zaliczam służbę instruktorską za rok 2018/2019 następującym druhnom i druhom:

 • phm. Bany Michał
 • pwd. Bany Beata
 • pwd. Bąk Alicja
 • pwd. Bednarczyk Beata
 • hm. Bugaj Zbigniew
 • pwd. Celińska Sandra
 • pwd. Cichecki Mateusz
 • phm. Dębecki Bartosz
 • phm. Duszyńska Kinga
 • pwd. Falińska-Urbaniak Ilona
 • pwd. Galbarska Agata
 • pwd. Galbarska Julia
 • pwd. Gołębiewska Natalia
 • hm. Grodzka Magdalena
 • hm. Grodzki Mirosław
 • phm. Janczuk Przemysław
 • pwd. Janczuk Milena
 • pwd. Jaworski Piotr
 • hm Komorowski Janusz
 • phm. Kozioł Magdalena
 • hm. Łabudzka Izabela
 • phm. Łabudzki Michał
 • phm. Łysik Aleksandra
 • phm. Majewski Robert
 • phm. Majkowski Paweł
 • phm. Toczyńska Aleksandra
 • pwd. Murzyn Paulina
 • pwd. Olpińska Natalia
 • pwd. Pacuła Jakub
 • phm. Ptasznik Karolina
 • hm. Rafał Sylwia
 • pwd. Rak Agnieszka
 • pwd. Rodenko Dominika
 • pwd. Sikora Aleksandra
 • pwd. Warszawska Zuzanna
 • pwd. Zbysińska Marta
 • phm. Żórawski Adam 

 Czuwaj!

hm. Tomasz GRODZKI