227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

9 maja 2018 r. odeszła na Wieczną Wartę druhna hm Urszula Bugaj. Nasza druhna Ula...

Wieloletni wybitny instruktor Hufca Otwock, niedościgniony Zuchmistrz, Członek Komendy Hufca, Komisji Stopni, Chorągwianego Sądu Harcerskiego, Naczelnik Poczty Harcerskiej nr 75, redaktor Zuchowych Wieści. Odznaczona wieloma odznaczeniami państwowymi i harcerskimi.
Wspaniały, ciepły człowiek. Przyjaciel.
Zaangażowana do końca, mimo ciężkiej choroby.

Druhna Ula urodziła się w Sieradzu, ale z Otwockiem związała większość życia. Złożyła Zobowiązanie Instruktorskie w 1969 roku, później zdobywając kolejne stopnie instruktorskie, aż do harcmistrza. 
Uczestniczka licznych warsztatów, kursów i szkoleń w Perkozie, Załęczu, Oleśnicy.
Drużynowa zuchowa (1964-1970; 1986-1992), Namiestniczka zuchowa (1985-89), Przewodnicząca i współtwórczyni Kręgu Instruktorskiego Matecznik (1986-1988), Przewodnicząca i wieloletnia członkini Komisji Stopni Instruktorskich (od 1986), członkini Zespołów Kadry Kształcącej (1997), Zastępczyni Komendanta Hufca (1999), Naczelniczka Poczty Harcerskiej nr 75 (od 1993), członkini referatów, redaktorka „Zuchowych Wieści”, członkini Sądu Harcerskiego Chorągwi Stołecznej.
Odznaczona Odznaką Chorągwi Stołecznej, odznaką Zasłużony dla Hufca ZHP Otwock, Krzyżem Zasługi dla ZHP, Otwocką Złotą Sosenką i Krzyżem Zasługi przyznanym przez Prezydenta RP.

Wychowała rzesze zuchów, harcerzy i instruktorów. 
Będzie nam brakować jej serdeczności, opowieści i życiowej wiedzy. Tego czasem niewidzialnego wsparcia, jakim nas obdarzała.

Teraz pewnie wśród aniołów będzie organizować harcerskie spotkania, przy herbacie dla wszystkich przyjaciół.

Czuwaj Druhno Ulu!

Druhowi Zbyszkowi oraz całej rodzinie składamy szczere kondolencje.

Zuchy, harcerze i instruktorzy Hufca ZHP Otwock

Druhny i Druhowie!
1. Zarządzam żałobę w Hufcu ZHP Otwock, obowiązującą począwszy od dzisiaj do dnia pogrzebu.
2. Sztandary i proporce harcerskie polecam przepasać kirem, a na Krzyże Harcerskie polecam nałożyć czarne opaski.

hm. Tomasz Grodzki
Komendant Hufca