227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

Decyzja Przewodniczącego ZHP nr 6/2018 z dnia 14 maja 2018 r. 

w sprawie odznaczenia Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”

 

Na podstawie § 69 ust. 2 p. 3) Statutu ZHP nadaję niżej wymienionym wyróżniającym się Druhnom i Druhom Harcerskie Odznaczenie Honorowe – Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”.

Złoty Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują: 

Chorągiew Stołeczna ZHP

hm. Urszula BUGAJ - pośmiertnie                                 

Czuwaj!

 

Przewodniczący

Związku Harcerstwa Polskiego

hm. Dariusz Supeł